Đăng lúc: 08:58:52 22/07/2016 (GMT+7)

Ban Giám Đốc TTGDTX Tỉnh Thanh Hóa

Giới thiệu ban lãnh đạo cao nhất của TTGDTX Tỉnh Thanh Hóa


Giám đốc:
Th.s Đào Phan Thắng Bí thư Đảng ủy         
Nhiệm vụ : Phụ trách chung 
Điện thoại: 0373711272 
Email : DaoPhanThang@Gmail.Com

P. Giám đốc:
Th.s Lê Hoài Liên Phó Bí thư Đảng ủy
Nhiệm vụ: Phụ trách Phòng TC-HC 
Điện thoại: 0373 711 270 
Email: lehoailien58@gmail.com

P. Giám đốc:
Th.s Trần Văn Hạnh Đảng ủy viên
Nhiệm vụ: Phụ trách Phòng QLĐT và Phòng NN-TH 
Điện thoại: 0373 712 655
Email: hanh.duchanhhd@gmail.com

P. Giám đốc:
Trần Xuân Hùng 
Nhiệm vụ : Phụ trách phòng Bồi dưỡng nâng cao trình độ
Điện thoại: 0913 390 327 
Hôm nay:
193
Hôm qua:
351
Tuần này:
736
Tháng này:
5408
Tất cả:
704465