Tổng hợp

Đơn xin đi học trong nước

Trường Trung Cấp Nghề Thương Mại Du Lịch Thanh Hoá xin giới thiệu mẫu Đơn xin đi học trong nước theo diện tập trung hoặc không tập trung đối với cá nhân được công tác tài trường nào đó nhằm nâng cao trình độ, kiến thức chuyên môn của mình.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-***———-

ĐƠN XIN ĐI HỌC ………..

Kính gửi:

– Ban Giám hiệu;
– Phòng Quản trị Nhân sự;
– Đơn vị đang công tác…….

Tôi tên: ………………………………….., sinh ngày:………………………………………………………..

Quê quán: …………………………………………………………………………………………………….

Chuyên ngành: ……………………………………………………………………….……………………..

Đơn vị công tác: ………………………………………….Trường ………………………………………..

Chức danh/Chức vụ:………………………………………………….…………………………………….

Thời gian công tác:…………………………………………………………………………………………………….

Căn cứ Giấy báo nhập học/trúng tuyển số……………..ngày……/………/………của ………………..

Nhằm nâng cao kiến thức…………………………………………………………………………………………..

Nay tôi kính đơn đến Ban Giám hiệu, Phòng Quản trị Nhân sự, Đơn vị đang công tác….. xem xét và tạo điều kiện cho tôi được tham gia học tập theo như nguyện vọng của bản thân. Thông tin khái quát về chương trình học như sau :

– Nơi học: ……………………………………………………………………………………………………………….

– Thời gian: ……………………………………………………………………………………………………………..

– Hình thức:……………………………………………………………………………… (tập trung hay không tập trung)

– Bậc đào tạo: ………………………………………………………………………………………………………….

– Ngành học: ……………………………………………………………………………………………………………

– Kinh phí học tập:……………………………………………………………… (Ngân sách Nhà nước hay tự túc)

Rất mong được sự chấp thuận của Ban Giám hiệu, Phòng Quản trị Nhân sự, và (Đơn vị đang công tác….). tôi cam kết sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, công vụ sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 03 lần thời gian đào tạo.

Xin chân thành cảm ơn!

…………, ngày……….tháng……..năm………

HIỆU TRƯỞNG

P. QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

(ĐƠN VỊ )

KÍNH ĐƠN

Trường Trung Cấp Nghề Thương Mại Du Lịch Thanh Hoá file biểu mẫu để xem thêm chi tiết

Bản quyền bài viết thuộc Trường Trung Cấp Nghề Thương Mại Du Lịch Thanh Hoá. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://tmdl.edu.vn/don-xin-di-hoc-trong-nuoc/

Lương Sinh

Lương Sinh là một tác giả đầy nhiệt huyết trong lĩnh vực giáo dục, ngoại ngữ và kiến thức. Với hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành, cô đã tích lũy được rất nhiều kiến thức và kỹ năng quan trọng. Với tình yêu với ngôn ngữ và mong muốn chia sẻ kiến thức, Lương Sinh đã quyết định sáng lập blog tmdl.edu.vn. Trang web này không chỉ là nơi chia sẻ những kinh nghiệm và kiến thức cá nhân của cô, mà còn là một nguồn thông tin hữu ích cho những người quan tâm đến giáo dục, kiến thức và ngoại ngữ. Đặc biệt là tiếng Anh và tiếng Trung Quốc.
Back to top button