Giải bài tập Giáo trình Hán ngữTiếng Trung

Bài 10: Hướng dẫn cách giải bài tập Giáo trình Hán ngữ Quyển 1 [đáp án]

Tiếp nối bài 9 Quyển 1 giải bài tập Giáo trình Hán ngữ, chúng ta cùng tìm hiểu đáp án bài tập của 10. Dưới đây là chi tiết đáp án Bài 10 tập 1 Quyển Thượng.

3. Trả lời câu hỏi

Bạn đang xem bài: Bài 10: Hướng dẫn cách giải bài tập Giáo trình Hán ngữ Quyển 1 [đáp án]

1. 你是留学生吗?Nǐ shì liúxuéshēng ma?
→是,我是留学生。Shì, wǒ shì liúxuéshēng.

2. 你学习什么?Nǐ zhù nǎr?
→我学习汉语。Wǒ xuéxí Hànyǔ.

3. 你住哪儿?Nǐ zhù nǎr?
→我住学生宿舍。Wǒ zhù xuéshēng sùshè.

4. 你住多少号?Nǐ zhù duōshao hào?
→我住十楼七门五号。Wǒ zhù shí lóu qī mén wǔ hào.

5. 你的手机号码是多少? Nǐ de shǒujī hàomǎ shì duōshao?
→我的手机号码是零九一三一零二四七。
Wǒ de shǒujī hàomǎ shì líng jiǔ yāo sān yāo líng èr sì

Trên đây là chi tiếp đán án bài 10 giải bài tập Giáo trình Hán ngữ tập 1 Quyển Thượng. Ngoài ra các bạn có thể học series 15 bài học trong cuốn Giáo trình Hán ngữ Quyển 1 hoặc xem toàn bộ giải bài tập Giáo trình Hán ngữ Quyển 1. Chúc các bạn học tập hiệu quả.

→ Xem tiếp bài 11 giải bài tập Giáo trình Hán ngữ Quyển 1

Trang chủ: tmdl.edu.vn
Danh mục bài: Giải bài tập Giáo trình Hán ngữ

https://tmdl.edu.vn

Tên trường Tiếng Việt: Trung Cấp Nghề Thương Mại Du Lịch Thanh Hóa Tên trường Tiếng Anh: Thanh Hoa Tourism Trade Vocational Vocational School Địa chỉ: 272 phố Môi, Quảng Tâm, TP. Thanh Hóa Điện thoại: 02373.675.703 Email: truongtcntmdl@gmail.com Website: http://tmdl.edu.vn/
Back to top button