Giải bài tập Giáo trình Hán ngữTiếng Trung

Bài 11: Chi tiết đáp án và giải bài tập Giáo trình Hán ngữ Quyển 1

Chinese xin gửi đến các bạn 11 Quyển 1 giải bài tập Giáo trình Hán ngữ nằm trong series giải Giáo trình Hán ngữ Quyển 1. Dưới đây là chi tiết bài viết.

→ Xem lại Giải bài tập Giáo trình Hán ngữ Quyển 1 bài 10

4. Trả lời câu hỏi

Bạn đang xem bài: Bài 11: Chi tiết đáp án và giải bài tập Giáo trình Hán ngữ Quyển 1

列:
A:你是中国人吗?
B:不是,我是韩国人。

(1)
A:你是美国人吗?
B:————是,我是美国人/ 不是,我是中国人。
(2)
A:你是老师吗?
B:————是,我是老师/ 不是,我是学生。

(3)
A:田芳是留学生吗?
B:————不是,田芳不是中国学生。

(4)
A:你学习英语吗?
B:————不,我学习汉语。

(5)
A:你们的老师是王老师吗?
B:————是,我们的老师是王老师/ 不是,我们的老师是林老师。

5. Hoàn thành đối thoại

1.B:是。A:她也是教授吗?
2.B:是。A:玛丽也是学生吗?
3.B:是。A:张东也是中国学生吗?
4.B:是。A:你妈妈也是大夫吗?
5.B:是。A:你们也是老师吗?
6.B:是。A:你也是律师吗?

6. Dùng “都” viết lại câu

1.麦克和玛丽/他们都是留学生。
2.张东和田芳/他们都是中国人。
3.你们都是老师。
4.爸爸和妈妈/他们都是大夫。
5.他们都是教授。
6.他们都是律师。

7. Biểu đạt thành đoạn

你们好!我先介绍一下儿,我叫罗兰,是法国人,是留学生。这位是李昌浩,他不是中国人,她是韩国人。她也是留学生,我们都学习汉语。

这两位是中国人,他叫张东,她叫田芳,他们都学习英语,我们都是好朋友友。

8. Sắp xếp thành câu

1.我不是日本人。
2.你也是老师吗?
3.他是校长吗?
4.她也是中国学生。
5.我们都不是留学生。
6.我爸爸,妈妈都是大夫。

Các bạn đã hoàn thành bài 11 trong phần giải bài tập Giáo trình Hán ngữ Quyển 1. Chúc các bạn học tập tốt. Ngoài các bài tập đáp án, các bạn cũng có thể xem toàn bộ giáo trình Hán ngữ Quyển 1 để nắm toàn bộ kiến thức trong phần này.

Bộ 6 Quyển Giáo trình Hán ngữ phiên bản mới sẽ có tất cả các bài học, bài tập và cũng như file pdf, mp3 giúp các bạn học tập thuận tiện nhất. Theo dõi chúng tôi để nhận nhiều bài viết hữu ích khác.

→ Xem tiếp bài 12 giải bài tập Giáo trình Hán ngữ Quyển 1

Trang chủ: tmdl.edu.vn
Danh mục bài: Giải bài tập Giáo trình Hán ngữ

https://tmdl.edu.vn

Tên trường Tiếng Việt: Trung Cấp Nghề Thương Mại Du Lịch Thanh Hóa Tên trường Tiếng Anh: Thanh Hoa Tourism Trade Vocational Vocational School Địa chỉ: 272 phố Môi, Quảng Tâm, TP. Thanh Hóa Điện thoại: 02373.675.703 Email: truongtcntmdl@gmail.com Website: http://tmdl.edu.vn/
Back to top button