Giải bài tập Giáo trình Hán ngữTiếng Trung

Bài 14: Hướng dẫn giải bài tập Giáo trình Hán ngữ Quyển 1 [đáp án]

Tiếp nốii bài 13 trong phần giải bài tập Giáo trình Hán ngữ Quyển 1, chúng ta cùng đến với chi tiết đáp án và giải bài tập bài 14. Dưới đây là nội dung bài viết.

→ Xem lại bài 13 giải bài tập Giáo trình Hán ngữ Quyển 1

3. Dùng “还是” đặt câu hỏi

1. 你去银行还是去邮局?
2.你的自行车是蓝的还是黑的?
3. 你喝水还是喝啤酒?
4.你学习英语还是学习法语?
5.你是学生还是老师?
6.你的照相机是新的还是旧的?

Dùng “呢” đặt câu hỏi

1. A:麦克是美国人,你呢?
2. A:这是我的词典,你的呢?
3. A:田芳学习英语,张东呢?
4. A:我骑车去学校,你呢?
5. A:这些是中药,那些呢?
6. A:我的车是蓝的,你的呢?

4. Tạo thành câu

1. 你的车是蓝的还是红的?
2.这辆车是你的还是田芳的?
3.张东学习日语还是英语?
4.他的自行车是新的还是旧的?
5.你喝茶还是喝咖啡?

5. Làm bài tập theo câu mẫu

1.这件毛衣是红的。
2.这本书是王老师的。
3.这本词典是法文的。
4.这辆车是新的。
5. 这个手机是田芳的。
6. 这个照相机是旧的。

Trên đây là toàn bộ đáp án bài 14 trong giải bài tập Giáo trình Hán ngữ Quyển 1. Chúc các học tập hiệu quả. Đừng quên học 15 bài giảng cuốn Giáo trình Hán ngữ Quyển 1 cũng như trọn bộ Giáo trình Hán ngữ 6 Quyển để nắm toàn bộ kiến thức trong phần này nhé.

→ Xem tiếp bài 15 giảng bài tập Giáo trình Hán ngữ Quyển 1

Lương Sinh

Lương Sinh là một tác giả đầy nhiệt huyết trong lĩnh vực giáo dục, ngoại ngữ và kiến thức. Với hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành, cô đã tích lũy được rất nhiều kiến thức và kỹ năng quan trọng. Với tình yêu với ngôn ngữ và mong muốn chia sẻ kiến thức, Lương Sinh đã quyết định sáng lập blog tmdl.edu.vn. Trang web này không chỉ là nơi chia sẻ những kinh nghiệm và kiến thức cá nhân của cô, mà còn là một nguồn thông tin hữu ích cho những người quan tâm đến giáo dục, kiến thức và ngoại ngữ. Đặc biệt là tiếng Anh và tiếng Trung Quốc.
Back to top button