Giải bài tập Giáo trình Hán ngữTiếng Trung

Bài 14: Hướng dẫn giải bài tập Giáo trình Hán ngữ Quyển 1 [đáp án]

Tiếp nốii bài 13 trong phần giải bài tập Giáo trình Hán ngữ Quyển 1, chúng ta cùng đến với chi tiết đáp án và giải bài tập bài 14. Dưới đây là nội dung bài viết.

→ Xem lại bài 13 giải bài tập Giáo trình Hán ngữ Quyển 1

3. Dùng “还是” đặt câu hỏi

Bạn đang xem bài: Bài 14: Hướng dẫn giải bài tập Giáo trình Hán ngữ Quyển 1 [đáp án]

1. 你去银行还是去邮局?
2.你的自行车是蓝的还是黑的?
3. 你喝水还是喝啤酒?
4.你学习英语还是学习法语?
5.你是学生还是老师?
6.你的照相机是新的还是旧的?

Dùng “呢” đặt câu hỏi

1. A:麦克是美国人,你呢?
2. A:这是我的词典,你的呢?
3. A:田芳学习英语,张东呢?
4. A:我骑车去学校,你呢?
5. A:这些是中药,那些呢?
6. A:我的车是蓝的,你的呢?

4. Tạo thành câu

1. 你的车是蓝的还是红的?
2.这辆车是你的还是田芳的?
3.张东学习日语还是英语?
4.他的自行车是新的还是旧的?
5.你喝茶还是喝咖啡?

5. Làm bài tập theo câu mẫu

1.这件毛衣是红的。
2.这本书是王老师的。
3.这本词典是法文的。
4.这辆车是新的。
5. 这个手机是田芳的。
6. 这个照相机是旧的。

Trên đây là toàn bộ đáp án bài 14 trong giải bài tập Giáo trình Hán ngữ Quyển 1. Chúc các học tập hiệu quả. Đừng quên học 15 bài giảng cuốn Giáo trình Hán ngữ Quyển 1 cũng như trọn bộ Giáo trình Hán ngữ 6 Quyển để nắm toàn bộ kiến thức trong phần này nhé.

→ Xem tiếp bài 15 giảng bài tập Giáo trình Hán ngữ Quyển 1

Trang chủ: tmdl.edu.vn
Danh mục bài: Giải bài tập Giáo trình Hán ngữ

https://tmdl.edu.vn

Tên trường Tiếng Việt: Trung Cấp Nghề Thương Mại Du Lịch Thanh Hóa Tên trường Tiếng Anh: Thanh Hoa Tourism Trade Vocational Vocational School Địa chỉ: 272 phố Môi, Quảng Tâm, TP. Thanh Hóa Điện thoại: 02373.675.703 Email: truongtcntmdl@gmail.com Website: http://tmdl.edu.vn/
Back to top button