Giải bài tập Giáo trình Hán ngữTiếng Trung

Bài 15: Đáp án và Giải bài tập Giáo trình Hán ngữ Quyển 1

Cuốn Giáo trình Hán ngữ Quyển 1 gồm 15 bài học và dưới đây là đáp án bài 15 giải bài tập Giáo trình Hán ngữ quyển 1. Hãy cùng tìm hiểu nhé.

→ Xem lại bài 14 giải bài tập Giáo trình Hán ngữ Quyển 1

3. Đọc và viết bằng chữ Hán những con số dưới đây

Bạn đang xem bài: Bài 15: Đáp án và Giải bài tập Giáo trình Hán ngữ Quyển 1

32:三十二
45:四十五
67:六十七
99:九十九
100:一百
166:一百六十六
208:二百零八
423:四百二十三
911:九百一十一
1000:一千
1109:一千一百零九
6854:六千八百五十四
7891:七千八百九十一
10000:一万

4. Điền số từ và lượng từ bằng chữ Hán

1.个 2.本 3.张 4.件 5.辆
6.支 7.个 8.个 9.瓶

5. Hỏi theo câu mẫu
1. 你有几本中文书?
2.他有几个中国朋友?
3.他家有几口人?
4.这个公司有多少个职员?
5.你有几本《英汉词典》?

1. A:你有没有《英汉词典》?
2. A:这个大学有没有八千多个留学生?
3. A:他有没有中文杂志?
4. A:你们班有没有美国学生?
5. A:她有没有世界地图?

6. Tạo thành câu
1.他没有哥哥和妹妹。
2.你有几个中国朋友?
3.你们班有多少学生?
4.我没有自行车。
5.你有没有中国地图?

7. Trả lời theo tình hình thực tế những câu hỏi dưới đây
1.我家有四口人。
2.我爸爸在一家公司工作。我妈妈不工作,她在家做家务。
3.我有一个哥哥,我没有姐姐,也没有弟弟,妹妹。
4.他在一个大学学习。
5.我有词典。
6.我有汉越词典。
7.我有两本词典。
8.我有中国朋友。
9.我们班有三十二个学生。
10.我们班有十个男同学,二十二个女同学。

Các bạn vừa hoàn thành bài tập bài số 15 cũng là bài cuối trong phần giải bài tập Giáo trình Hán ngữ Quyển 1. Chúc các bạn học tập tốt và đạt quả cao trên Chinese nhé.

→ Xem toàn bộ giải bài tập Giáo trình Hán ngữ 6 Quyển

Trang chủ: tmdl.edu.vn
Danh mục bài: Giải bài tập Giáo trình Hán ngữ

https://tmdl.edu.vn

Tên trường Tiếng Việt: Trung Cấp Nghề Thương Mại Du Lịch Thanh Hóa Tên trường Tiếng Anh: Thanh Hoa Tourism Trade Vocational Vocational School Địa chỉ: 272 phố Môi, Quảng Tâm, TP. Thanh Hóa Điện thoại: 02373.675.703 Email: truongtcntmdl@gmail.com Website: http://tmdl.edu.vn/
Back to top button