Giải bài tập Giáo trình Hán ngữTiếng Trung

Bài 3: Hướng dẫn giải bài tập Giáo trình Hán ngữ Quyển 1[đáp án]

Dưới đây là chi tiết giải bài tập Giáo trình Hán ngữ Quyển 1 bài 3 kèm đáp án. Cùng bắt đầu nào

→ Xem lại giải bài tập Giáo trình Hán ngữ Quyển 1 bài 2

Bài 5
(1)
A:Nǐ xué Yīngyǔ ma 你学英语吗?
B:Bù不,________xué Hànyǔ学汉语_________________。
A:Qù běijīng ma去北京吗?
B:____Duì对_________________________!

(2)
A:______Nǐ xué Fǎyǔ ma 你学法语吗_______________________?
B:Bù, xué Hànyǔ.不,学汉语。
A:_____Hànyǔ hěn nán, duì ma 汉语很难,对吗_______________?
B:Duì.对。

(3)
A:Nǐ qù yóujú ma 你去邮局吗?
B:___Bú qù 不去,qù去____yínháng 银行_________________。
B:______Míngtiān jiàn明天见______________!
A:Míngtiān jiàn明天见!

(4)
A:______Nǐ qù yóujú ma 你去邮局吗?______________?
B:Bú qù, qù yínháng 不去,去银行。
A:Míngtiān jiàn明天见!
B:______Míngtiān jiàn明天见______________!

Chúng ta vừa hoàn thành giải bài tập Giáo trình Hán ngữ Quyển 1 bài 3. Hãy kết hợp với các bài học trong cuốn Giáo trình Hán ngữ Quyển 1 để nâng cao kiến thức tiếng Trung nhé. Để nâng cao tiếng Trung một cách toàn diện, hãy học trọn bộ Giáo trình Hán ngữ 6 Quyển.

Chúc các bạn ôn tập thật tốt!

→ Xem thêm Bài 4 giải bài tập Hán ngữ Quyển 1

Lương Sinh

Lương Sinh là một tác giả đầy nhiệt huyết trong lĩnh vực giáo dục, ngoại ngữ và kiến thức. Với hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành, cô đã tích lũy được rất nhiều kiến thức và kỹ năng quan trọng. Với tình yêu với ngôn ngữ và mong muốn chia sẻ kiến thức, Lương Sinh đã quyết định sáng lập blog tmdl.edu.vn. Trang web này không chỉ là nơi chia sẻ những kinh nghiệm và kiến thức cá nhân của cô, mà còn là một nguồn thông tin hữu ích cho những người quan tâm đến giáo dục, kiến thức và ngoại ngữ. Đặc biệt là tiếng Anh và tiếng Trung Quốc.
Back to top button