Giải bài tập Giáo trình Hán ngữTiếng Trung

Bài 6: Giải bài tập Giáo trình Hán ngữ Quyển 1 [đáp án]

Chúng ta bắt đầu đến với giải bài tập Giáo trình Hán ngữ Quyển 1 bài 6 thuộc series bài giải bài tập Giáo trình Hán ngữ Quyển 1. Dưới đây là nội dung bài viết.

→ Xem lại giải bài tập bài 5 Giáo trình Hán ngữ Quyển 1

Bài 2: Trả lời câu hỏi

(1)Nǐ jiào shénme míngzi? 你叫什么名字?
→我叫阮林。Wǒ jiào Ruǎn Lín.
(2)Nǐ shì nǎ guórén?你是哪国人?
→Wǒ shì Yuènán rén.我是越南人。
(3)Nǐ xuéxí shénme?你学习什么?
→Wǒ xuéxí Hànyǔ. 我学习汉语。
(4)Hànyǔ nán ma?汉语难吗?
→Hànyǔ bú tài nán. 汉语不太难。

Bài 3: Hoàn thành bài đàm thoại

(1)
A:_________Nǐ xìng shénme_____?
B: Wǒ xìng Zhāng.
A:_______________Nǐ jiào shénme___míngzi?
B: Wǒ jiào Zhāng Dōng.
A:___________Nǐ shì nǎ guórén____?

B: Wǒ shì Zhōngguórén. Nǐ shì nǎ guó rén?
A: Wǒ shì_____Měiguó ______rén.
B:______Nǐ xuéxí shénme____?
A: Wǒ xuéxí Hànyǔ.
A:_____________Hànyǔ nán bù nán______?
B: Fāyīn bú tài nán, Hànzì hěn nán.

A:_________你姓什么_____?
B:我姓张。
A:_______________你叫什么____名字?
B:我叫张东。
A:___________你是哪国人__?
B:我是中国人。你是哪国人?
A:我是_____美国____人。
B:______你学习什么_____?
A:我学习汉语。
A:_____________汉语难不难__?
B:发音不太难,汉字很难。

(2)
A: Zhè shì shénme?
B:_________Zhè shì wǒ de shū___.
A:__________Zhè shì shénme_______shū?
B: Zhè shì Zhōngwén shū.
A:____________Zhè shì shéi de shū___?
B: Zhè shì lǎoshī de shū.

A:这是什么?
B:_________这是我的书___。
A:__________这是什么____书?
B:这是中文书。
A:____________这是谁的书___?
B:这是老师的书。

(3)
A:_________Nà shì shénme____?
B: Nà shì zázhì.
A:__________Nà shì shénme___zázhì?
B: Nà shì Yīngwén zázhì.
A:_________Nà shì shéi de____zázhì?
B: Nà shì wǒ de zázhì.

A:_________那是什么____?
B:那是杂志。
A:__________那是什么___杂志?
B:那是英文杂志。
A:_________那是谁的___杂志?
B:那是我的杂志。

Chúng ta vừa hoàn thành giải bài tập và đáp án bài 6 của Quyển 1. Hãy kết hợp học trọn bộ các bài giảng Giáo trình Hán ngữ Quyển 1 để nâng cao kiến thức tiếp Trung nhé.

Ngoài ra, Giáo trình Hán ngữ 6 Quyển còn đem đến tất cả các bài học, bài tập và đáp án cũng như file pdf, mp3 để chúng ta học thuận tiện hơn trong đó có tập 1 Quyển Thượng này nhé. Chúc các bạn học tập hiệu quả.

→ Xem tiếp bài 7 giải bài tập Giáo trình Hán ngữ Quyển 1

Lương Sinh

Lương Sinh là một tác giả đầy nhiệt huyết trong lĩnh vực giáo dục, ngoại ngữ và kiến thức. Với hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành, cô đã tích lũy được rất nhiều kiến thức và kỹ năng quan trọng. Với tình yêu với ngôn ngữ và mong muốn chia sẻ kiến thức, Lương Sinh đã quyết định sáng lập blog tmdl.edu.vn. Trang web này không chỉ là nơi chia sẻ những kinh nghiệm và kiến thức cá nhân của cô, mà còn là một nguồn thông tin hữu ích cho những người quan tâm đến giáo dục, kiến thức và ngoại ngữ. Đặc biệt là tiếng Anh và tiếng Trung Quốc.
Back to top button