Giải bài tập Giáo trình Hán ngữTiếng Trung

Bài 6: Giải bài tập Giáo trình Hán ngữ Quyển 1 [đáp án]

Chúng ta bắt đầu đến với giải bài tập Giáo trình Hán ngữ Quyển 1 bài 6 thuộc series bài giải bài tập Giáo trình Hán ngữ Quyển 1. Dưới đây là nội dung bài viết.

→ Xem lại giải bài tập bài 5 Giáo trình Hán ngữ Quyển 1

Bài 2: Trả lời câu hỏi

Bạn đang xem bài: Bài 6: Giải bài tập Giáo trình Hán ngữ Quyển 1 [đáp án]

(1)Nǐ jiào shénme míngzi? 你叫什么名字?
→我叫阮林。Wǒ jiào Ruǎn Lín.
(2)Nǐ shì nǎ guórén?你是哪国人?
→Wǒ shì Yuènán rén.我是越南人。
(3)Nǐ xuéxí shénme?你学习什么?
→Wǒ xuéxí Hànyǔ. 我学习汉语。
(4)Hànyǔ nán ma?汉语难吗?
→Hànyǔ bú tài nán. 汉语不太难。

Bài 3: Hoàn thành bài đàm thoại

(1)
A:_________Nǐ xìng shénme_____?
B: Wǒ xìng Zhāng.
A:_______________Nǐ jiào shénme___míngzi?
B: Wǒ jiào Zhāng Dōng.
A:___________Nǐ shì nǎ guórén____?

B: Wǒ shì Zhōngguórén. Nǐ shì nǎ guó rén?
A: Wǒ shì_____Měiguó ______rén.
B:______Nǐ xuéxí shénme____?
A: Wǒ xuéxí Hànyǔ.
A:_____________Hànyǔ nán bù nán______?
B: Fāyīn bú tài nán, Hànzì hěn nán.

A:_________你姓什么_____?
B:我姓张。
A:_______________你叫什么____名字?
B:我叫张东。
A:___________你是哪国人__?
B:我是中国人。你是哪国人?
A:我是_____美国____人。
B:______你学习什么_____?
A:我学习汉语。
A:_____________汉语难不难__?
B:发音不太难,汉字很难。

(2)
A: Zhè shì shénme?
B:_________Zhè shì wǒ de shū___.
A:__________Zhè shì shénme_______shū?
B: Zhè shì Zhōngwén shū.
A:____________Zhè shì shéi de shū___?
B: Zhè shì lǎoshī de shū.

A:这是什么?
B:_________这是我的书___。
A:__________这是什么____书?
B:这是中文书。
A:____________这是谁的书___?
B:这是老师的书。

(3)
A:_________Nà shì shénme____?
B: Nà shì zázhì.
A:__________Nà shì shénme___zázhì?
B: Nà shì Yīngwén zázhì.
A:_________Nà shì shéi de____zázhì?
B: Nà shì wǒ de zázhì.

A:_________那是什么____?
B:那是杂志。
A:__________那是什么___杂志?
B:那是英文杂志。
A:_________那是谁的___杂志?
B:那是我的杂志。

Chúng ta vừa hoàn thành giải bài tập và đáp án bài 6 của Quyển 1. Hãy kết hợp học trọn bộ các bài giảng Giáo trình Hán ngữ Quyển 1 để nâng cao kiến thức tiếp Trung nhé.

Ngoài ra, Giáo trình Hán ngữ 6 Quyển còn đem đến tất cả các bài học, bài tập và đáp án cũng như file pdf, mp3 để chúng ta học thuận tiện hơn trong đó có tập 1 Quyển Thượng này nhé. Chúc các bạn học tập hiệu quả.

→ Xem tiếp bài 7 giải bài tập Giáo trình Hán ngữ Quyển 1

Trang chủ: tmdl.edu.vn
Danh mục bài: Giải bài tập Giáo trình Hán ngữ

https://tmdl.edu.vn

Tên trường Tiếng Việt: Trung Cấp Nghề Thương Mại Du Lịch Thanh Hóa Tên trường Tiếng Anh: Thanh Hoa Tourism Trade Vocational Vocational School Địa chỉ: 272 phố Môi, Quảng Tâm, TP. Thanh Hóa Điện thoại: 02373.675.703 Email: truongtcntmdl@gmail.com Website: http://tmdl.edu.vn/
Back to top button