Giải Toán

Giải bài tập trang 66, 67, 68 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức


Giải bài tập trang 66, 67, 68 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống: Luyện tập chung là tài liệu học tốt Toán giúp các em có thể giải Toán bài 1, 2, 3… dễ dàng, hệ thống kiến thức tốt nhất.

Bài viết liên quan

  • Giải bài tập trang 37, 38 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải bài tập trang 65 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải bài tập trang 95 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải bài tập trang 91, 92 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải bài tập trang 30, 31, 32, 33, 34 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

giai bai tap trang 66 67 68 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song

Bạn đang xem bài: Giải bài tập trang 66, 67, 68 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 3 trang 66, 67, 68 SGK Tập 2
 

Giải bài tập trang 66, 67, 68 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống:

Luyện tập chung

Luyện tập 1

1. Giải Bài 1 Trang 66 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Hoàn thành bảng sau:

giai bai tap trang 66 67 68 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song 1

Hướng dẫn giải: Đọc số (hoặc viết số) theo thứ tự từ hàng chục nghìn, hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị.

Đáp án:

giai bai tap trang 66 67 68 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song 2

2. Giải Bài 2 Trang 66 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Số?

giai bai tap trang 66 67 68 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song 3

Hướng dẫn giải:
a) Đếm thêm 10 đơn vị bắt đầu từ số 67 210 rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống.
b) Đếm thêm 100 đơn vị bắt đầu từ số 46 600 rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống.
c) Đếm thêm 1000 đơn vị bắt đầu từ số 79 000 rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống.

Đáp án:

giai bai tap trang 66 67 68 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song 4

3. Giải Bài 3 Trang 66 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Khoảng cách vị trí ong vàng đến các vườn hoa được cho như hình sau:

giai bai tap trang 66 67 68 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song 5

Từ vị trí ong vàng đến vườn hoa nào xa nhất? Từ vị trí ong vàng đến vườn hoa nào gần nhất?

Hướng dẫn giải:
+ Quan sát hình, xác định khoảng cách từ con ong đến các vườn hoa.
+ So sánh khoảng cách từ vị trí ong vàng đến các vườn hoa rồi trả lời theo yêu cầu đề bài.

Đáp án:

Quan sát hình trên ta thấy:
Khoảng cách từ con ong đến vườn hoa hồng là 42 890 m.
Khoảng cách từ con ong đến vườn hoa cúc là 45 050 m.
Khoảng cách từ con ong đến vườn hoa lan là 35 000 m.
Khoảng cách từ con ong đến vườn hoa hồng là 25 090 m.

giai bai tap trang 66 67 68 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song 6

Vậy từ vị trí ong vàng đến vườn hoa cúc là xa nhất; từ vị trí ong vàng đến vườn hoa hướng dương là gần nhất.

4. Giải Bài 4 Trang 67 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Đ, S?

giai bai tap trang 66 67 68 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song 7

Hướng dẫn giải:
– Tính nhẩm kết quả mỗi phép tính.
– So sánh các số hoặc hết quả ở hai vế, nếu đúng ghi Đ, sai ghi S.

Đáp án:

giai bai tap trang 66 67 68 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song 8

Luyện tập 2

1. Giải Bài 1 Trang 67 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Toa tàu cuối cùng ghi số nào?

giai bai tap trang 66 67 68 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song 9

Hướng dẫn giải: Đếm thêm 10 000 đơn vị bắt đầu từ số 50 000 và ghi các số còn thiếu vào các toa tàu hỏa còn lại.

Đáp án:

giai bai tap trang 66 67 68 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song 10

Vậy toa tàu cuối cùng ghi số 100 000.

2. Giải Bài 2 Trang 67 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Mỗi ô tô sẽ đến chỗ rửa xe ghi biểu thức có giá trị là số ghi trên ô tô đó. Tìm chỗ rửa cho mỗi ô tô.

giai bai tap trang 66 67 68 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song 11

Hướng dẫn giải: Tính giá trị biểu thức ở mỗi chỗ rửa xe rồi nối với ô tô ghi số tương ứng.

Đáp án:

giai bai tap trang 66 67 68 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song 12

3. Giải Bài 3 Trang 67 SGK Toán Lớp 3

Đề bài:

giai bai tap trang 66 67 68 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song 13

Biết rằng bài hát có 74 381 lượt nghe. Nam và Việt làm tròn số đến hàng nghìn, ai đã làm tròn đúng?

Hướng dẫn giải: Khi làm tròn số lên đến hàng nghìn, ta so sánh chữ số hàng trăm với 5. Nếu chữ số hàng trăm bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.

Đáp án:
Số 74 381 có chữ số hàng trăm là 3. Vì 3 nhỏ hơn 5 nên ta làm tròn xuống. Do đó, làm tròn số 74 381 đến hàng nghìn ta được số 74 000.
Vậy bạn Việt nói đúng.

4. Giải Bài 4 Trang 68 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Mỗi bạn viết một trong các số 20 080, 52 080, 92 000 lên bảng con.

giai bai tap trang 66 67 68 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song 14

Mỗi bạn đã viết số nào?

Hướng dẫn giải: Dựa vào lời thoại của 2 bạn và các số đã cho để trả lời câu hỏi.

Đáp án:
Trong các số 20 080, 52 080, 92 000 thì:
+ Hai số 52 080 và 92 000 có chữ số hàng nghìn giống nhau.
+ Hai số 52 080 và 20 080 có chữ số hàng chục giống nhau.
Do đó, Mai viết số 52 080, bạn nam thứ nhất đã viết số 92 000, bạn nam thứ hai đã viết số 20 080.

Luyện tập 2

1. Giải Bài 1 Trang 68 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Quan sát hình rồi chọn câu trả lời đúng.

giai bai tap trang 66 67 68 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song 15

Số lớn nhất nằm ở vị trí nào?
A. Ở trong hình tròn và ở trong hình vuông.
B. Ở trong hình vuông nhưng ở ngoài hình tròn.
C. Ở trong hình tròn nhưng ở ngoài hình vuông.

Hướng dẫn giải: So sánh được các số có năm chữ số rồi chọn đáp án thích hợp.

Đáp án:

giai bai tap trang 66 67 68 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song 16

2. Giải Bài 2 Trang 68 SGK Toán Lớp 3

Đề bài:

giai bai tap trang 66 67 68 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song 17

a) Dựa vào số lượng ong, chọn câu trả lời đúng:
Làm tròn đến hàng nghìn, đàn ong có khoảng:
A. 26 000 con ong B. 27 000 con ong C. 25 000 con ong
b) Làm tròn số lượng ong đến hàng trăm, đến hàng chục nghìn.

Hướng dẫn giải:
a) Khi làm tròn số lên đến hàng nghìn, ta so sánh chữ số hàng trăm với 5. Nếu chữ số hàng trăm bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.
b) – Khi làm tròn số lên đến hàng trăm, ta so sánh chữ số hàng chục với 5. Nếu chữ số hàng chục bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.
– Khi làm tròn số lên đến hàng chục nghìn, ta so sánh chữ số hàng nghìn với 5. Nếu chữ số hàng nghìn bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.

Đáp án:
a) Làm tròn đến hàng nghìn, đàn ong có khoảng 27 000 con.
Vậy ta chọn đáp án B.
b) Làm tròn đến hàng trăm, đàn ong có khoảng 26 800 con.
Làm tròn đến hàng chục nghìn, đàn ong có khoảng 30 000 con.

Với lời giải chi tiết trong tài liệu giải bài tập trang 66, 67, 68 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống, hy vọng các em và phụ huynh đã có thể hình dung được cách làm, hướng dẫn con em mình làm bài chính xác, hiểu bài hơn.

Từ khoá liên quan:

Giai bai tap trang 66 67 68 SGK Toan 3 Tap 2 sach Ket noi tri thuc voi cuoc song

, Giai Toan lop 3 trang 66 67 68 SGK, giai bai tap Toan lop 3 trang 66,

Trang chủ: tmdl.edu.vn
Danh mục bài: Giải Toán

Thanh Hoa Tourism Trade

Tên trường Tiếng Việt: Trung Cấp Nghề Thương Mại Du Lịch Thanh Hóa Tên trường Tiếng Anh: Thanh Hoa Tourism Trade Vocational Vocational School Địa chỉ: 272 phố Môi, Quảng Tâm, TP. Thanh Hóa Điện thoại: 02373.675.703 Email: truongtcntmdl@gmail.com Website: http://tmdl.edu.vn/
Back to top button