Giải Toán

Giải bài tập trang 73, 74, 75 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức


Giải bài tập trang 73, 74, 75 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống: Phép trừ trong phạm vi 100 000 là tài liệu hữu ích, giúp các em tham khảo để hình dung cách làm bài tập 1, 2, 3 của bài học Phép trừ hiệu quả, đúng chuẩn.

Bài viết liên quan

  • Giải bài tập trang 37, 38 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải bài tập trang 65 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải bài tập trang 95 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải bài tập trang 91, 92 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải bài tập trang 30, 31, 32, 33, 34 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

giai bai tap trang 73 74 75 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song

Bạn đang xem bài: Giải bài tập trang 73, 74, 75 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 3 trang 73, 74, 75 SGK Tập 2
 

Giải bài tập trang 73, 74, 75 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống:

Phép trừ trong phạm vi 100 000

Hoạt động

1. Giải Bài 1 Trang 73 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Tính.

giai bai tap trang 73 74 75 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song 1

Hướng dẫn giải: Thực hiện phép trừ các số lần lượt từ phải sang trái.

Đáp án:

giai bai tap trang 73 74 75 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song 2

2. Giải Bài 2 Trang 73 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Đặt tính rồi tính.

giai bai tap trang 73 74 75 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song 3

Hướng dẫn giải:
+ Viết phép tính trừ theo hàng dọc sao cho các số cùng hàng thẳng cột với nhau.
+ Thực hiện phép trừ các số lần lượt từ phải sang trái.

Đáp án:

giai bai tap trang 73 74 75 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song 4

3. Giải Bài 3 Trang 74 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Tính nhẩm (theo mẫu).

giai bai tap trang 73 74 75 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song 5

a) 15 000 – 7000                           b) 12 000 – 5000                        c) 17 000 – 8000

Hướng dẫn giải: Quan sát ví dụ mẫu rồi tính nhẩm phép trừ các số tròn nghìn.

Đáp án:
a) 15 nghìn – 7 nghìn = 8 nghìn
15 000 – 7 000 = 8 000
b) 12 nghìn – 5 nghìn = 7 nghìn
12 000 – 5 000 = 7 000
c) 17 nghìn – 8 nghìn = 9 nghìn
17 000 – 8 000 = 9 000

4. Giải Bài 4 Trang 74 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Trong ba tháng đầu năm, một nhà máy sản xuất đồ chơi đã sản xuất được 24 500 xe ô tô. Tháng 1 nhà máy bán đi 10 600 xe ô tô, tháng 2 nhà máy bán đi 9 500 xe ô tô. Hỏi nhà máy còn lại bao nhiêu xe ô tô đồ chơi?

Hướng dẫn giải:
Bước 1: Tìm tổng số xe ô tô đã bán ở 2 tháng đầu = Số xe ô tô đã bán trong tháng 1 + Số xe ô tô đã bán trong tháng 2.
Bước 2: Tìm số xe ô tô đồ chơi còn lại trong nhà máy = Tổng số xe ô tô nhà máy đã sản xuất – Tổng số xe ô tô đã bán ở 2 tháng đầu.

Đáp án:
Hai tháng đầu bán được số xe ô tô là:
10 600 + 9 500 = 20 100 (xe)
Số xe ô tô còn lại trong nhà máy sau khi bán đi ở tháng 2 là:
24 500 – 20 100 = 4 400 (xe)
Đáp số: 4 400 xe ô tô.

Luyện tập

1. Giải Bài 1 Trang 74 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Tính nhẩm (theo mẫu).

giai bai tap trang 73 74 75 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song 6

giai bai tap trang 73 74 75 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song 7

Hướng dẫn giải: Quan sát ví dụ mẫu rồi tính nhẩm phép trừ các số tròn chục nghìn, nghìn.

Đáp án:
a)
+) 6 chục nghìn – 2 chục nghìn = 4 chục nghìn
60 000 – 20 000 = 40 000.
+) 9 chục nghìn – 7 chục nghìn = 2 chục nghìn
90 000 – 70 000 = 20 000.
+) 1 trăm nghìn – 4 chục nghìn = 6 chục nghìn
100 000 – 40 000 = 60 000.
b)
+) 57 nghìn – 3 nghìn = 54 nghìn
57 000 – 3 000 = 54 000
+) 43 nghìn – 8 nghìn = 35 nghìn
43 000 – 8 000 = 35 000
+) 86 nghìn – 5 nghìn = 81 nghìn
86 000 – 5 000 = 81 000.

2. Giải Bài 2 Trang 74 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Đặt tính rồi tính.

giai bai tap trang 73 74 75 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song 8

Hướng dẫn giải:
+ Viết phép tính trừ theo hàng dọc sao cho các số cùng hàng thẳng cột với nhau.
+ Thực hiện phép trừ các số lần lượt từ phải sang trái.

Đáp án:

giai bai tap trang 73 74 75 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song 9

3. Giải Bài 3 Trang 75 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Trong hai biểu thức dưới đây, biểu thức nào có giá trị lớn hơn?

giai bai tap trang 73 74 75 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song 10

Hướng dẫn giải:
– Tính giá trị biểu thức: Biểu thức chỉ có phép tính cộng, trừ ta thực hiện từ trái sang phải.
– So sánh kết quả tìm được và trả lời câu hỏi.

Đáp án:
Ta có:
a) 70 000 – 9 000 + 6 023 = 61 000 + 6 023
                                         = 67 023
b) 93 279 – 3 279 – 20 000 = 90 000 – 20 000
                                           = 70 000

giai bai tap trang 73 74 75 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song 11

4. Giải Bài 4 Trang 75 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Đường từ nhà An đến thị xã gồm một đoạn lên dốc và một đoạn xuống dốc. Đoạn đường lên dốc dài 6 700m, đoạn đường xuống dốc ngắn hơn đoạn đường lên dốc là 2 900m. Hỏi đường từ nhà An đến thị xã dài bao nhiêu mét?

giai bai tap trang 73 74 75 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song 12

Hướng dẫn giải:
Bước 1: Tính đoạn đường xuống dốc = đoạn đường lên dốc – 2 900m.
Bước 2: Tính đoạn đường từ nhà An đến thị xã = đoạn đường xuống dốc + đoạn đường lên dốc.

Đáp án:
Đoạn đường xuống dốc dài số mét là:
                  6 700 – 2 900 = 3 800 (m)
Đoạn đường từ nhà An đến thị xã dài số mét là:
                 6 700 + 3 800 = 10 500 (m)
                               Đáp số: 10 500 m.

5. Giải Bài 5 Trang 75 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Đố bạn!
Tìm hiệu của số lớn nhất có năm chữ số và số bé nhất có ba chữ số khác nhau.

Hướng dẫn giải:
Bước 1: Tìm số lớn nhất có năm chữ số và số bé nhất có ba chữ số khác nhau.
Bước 2: Tìm hiệu hai số đó.

Đáp án:
– Số lớn nhất có năm chữ số là: 99 999.
– Số bé nhất có ba chữ số khác nhau là: 102.
Hiệu của hai số đó là: 99 999 – 102 = 99 897.
Vậy hiệu của số lớn nhất có năm chữ số và số bé nhất có ba chữ số khác nhau là 99 897.

Giải bài tập trang 73, 74, 75 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống là tài liệu tham khảo rất tốt để các em học giỏi Toán. Các phụ huynh cũng có thể tham khảo để hiểu và hướng dẫn bé làm bài tập chuẩn xác.

Từ khoá liên quan:

Giai bai tap trang 73 74 75 SGK Toan 3 Tap 2 sach Ket noi tri thuc voi cuoc song

, giai Toan lop 3 trang 73 74 75 SGK Tap 2, Giai bai tap Toan lop 3 trang 74 tap 2,

Trang chủ: tmdl.edu.vn
Danh mục bài: Giải Toán

Thanh Hoa Tourism Trade

Tên trường Tiếng Việt: Trung Cấp Nghề Thương Mại Du Lịch Thanh Hóa Tên trường Tiếng Anh: Thanh Hoa Tourism Trade Vocational Vocational School Địa chỉ: 272 phố Môi, Quảng Tâm, TP. Thanh Hóa Điện thoại: 02373.675.703 Email: truongtcntmdl@gmail.com Website: http://tmdl.edu.vn/
Back to top button