Giải Toán

Giải bài tập trang 88, 89, 90, 91, 92, 93 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết n


Giải bài tập trang 88, 89, 90, 91, 92, 93 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống là tài liệu cung cấp lời giải chi tiết bài 1, 2… của bài Luyện tập chung trang 88 đến trang 93. Với lời giải chi tiết cùng với hướng dẫn giải, các em dễ dàng hình dung được cách làm.

Bài viết liên quan

  • Giải bài tập trang 37, 38 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải bài tập trang 65 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải bài tập trang 95 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải bài tập trang 91, 92 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải bài tập trang 30, 31, 32, 33, 34 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

giai bai tap trang 88 89 90 91 92 93 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song

Bạn đang xem bài: Giải bài tập trang 88, 89, 90, 91, 92, 93 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết n

Giải toán lớp 3 trang 88, 89, 90, 91, 92, 93 SGK Tập 2

Giải bài tập trang 88, 89, 90, 91, 92, 93 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống:

Luyện tập chung

Luyện tập 1

1. Giải Bài 1 Trang 88 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Buổi sáng, Mai và bố đến nhà để tặng bánh cho các bạn. Xem đồng hồ và cho biết Mai đến nhà mỗi bạn vào lúc nào?

giai bai tap trang 88 89 90 91 92 93 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song 1

Hướng dẫn giải: Xác định vị trí của kim giờ và kim phút rồi đọc giờ của mỗi đồng hồ. Khoảng cách giữa hai số liền nhau là 5 phút.

Đáp án:
– Mai đến nhà bạn Nam lúc 8 giờ 35 phút hay 9 giờ kém 25 phút.
– Mai đến nhà bạn Việt lúc 8 giờ 45 phút hay 9 giờ kém 15 phút.

2. Giải Bài 2 Trang 88 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Xem tờ lịch tháng 4 rồi trả lời câu hỏi.
a) Ngày Sách Việt Nam 21 tháng 4 là thứ mấy?
b) Mỗi ngày, cây đậu thần kì của Rô-bốt đều có thêm một bông hoa. Vào thứ Bảy đầu tiên của tháng 4, trên cây có bốn bông hoa. Hỏi cây bắt đầu ra hoa vào ngày nào?

giai bai tap trang 88 89 90 91 92 93 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song 2

Hướng dẫn giải: Quan sát tờ lịch tháng 4 rồi trả lời câu hỏi của đề bài.

Đáp án:
a) Quan sát tờ lịch tháng 4 ta thấy, ngày Sách Việt Nam 21 tháng 4 là Chủ nhật.
b) Mỗi ngày, cây đậu thần kì của Rô-bốt đều có thêm một bông hoa.
Vào thứ Bảy đầu tiên của tháng 4 (tức là ngày 6 tháng 4), trên cây có 4 bông hoa.
Do đó, cây bắt đầu ra hoa vào ngày 3 tháng 4.

3. Giải Bài 3 Trang 89 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Mai vừa mua một cái kẹo có giá như hình dưới đây:

giai bai tap trang 88 89 90 91 92 93 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song 3

Sau đó, Mai muốn trả lại cái kẹo để mua một gói bim bim, người bán hàng đồng ý. Như vậy, Mai phải đưa thêm cho người bán hàng 5 000 đồng.
Hỏi:
a) Giá của một cái kẹo là bao nhiêu tiền?
b) Giá của một gói bim bim là bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:
a) Quan sát tranh tìm ra giá tiền một cái kẹo
b) Giá tiền của một gói bim bim = giá tiền một cái kẹo + 5 000 đồng.

Đáp án:
a) Quan sát tranh ta thấy, giá tiền một cái kẹo là 1 000 + 1 000 = 2 000 (đồng).
b) Giá tiền một gói bim bim là: 2 000 + 5 000 = 7 000 (đồng).
Đáp số: a) 2 000 đồng.
              b) 7 000 đồng.

4. Giải Bài 4 Trang 89 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Số?

giai bai tap trang 88 89 90 91 92 93 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song 4

Hướng dẫn giải: Áp dụng kiến thức: 1 giờ = 60 phút, 1 năm = 12 tháng.

Đáp án:

giai bai tap trang 88 89 90 91 92 93 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song 5

5. Giải Bài 5 Trang 89 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Hôm nay, Rô-bốt đi học bằng xe buýt. Quan sát rồi cho biết Rô-bốt đi từ nhà đến trường mất bao nhiêu phút và đi từ trường về nhà mất bao nhiêu phút.

giai bai tap trang 88 89 90 91 92 93 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song 6

giai bai tap trang 88 89 90 91 92 93 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song 7

Hướng dẫn giải: Quan sát tranh và đọc giờ trên đồng hồ rồi tìm thời gian rô bốt đi đến trường và trở về nhà.

Đáp án:
Quan sát tranh ta thấy:
– Rô-bốt đi học lúc 6 giờ 25 phút và đến trường lúc 6 giờ 50 phút. Vậy Rô-bốt đi từ nhà đến trường mất 25 phút.
– Rô-bốt tan học lúc 4 giờ 5 phút và về đến nhà lúc 4 giờ 30 phút. Vậy Rô-bốt đi từ trường về nhà mất 25 phút.

Luyện tập 2

1. Giải Bài 1 Trang 90 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: a) Sáng thứ Bảy, Mai đã thực hiện hai hoạt động là: làm bài tập và sắp xếp giá sách. Hỏi Mai thực hiện hoạt động nào trước?

giai bai tap trang 88 89 90 91 92 93 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song 8

b) Chiều thứ Bảy, Mai đã thực hiện hai hoạt động là: gấp quần áo và làm bánh. Hỏi hoạt động nào diễn ra sau?

giai bai tap trang 88 89 90 91 92 93 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song 9

c) Tối thứ Bảy, Mai đã thực hiện hai hoạt động là: xem phim và đọc truyện. Hỏi hoạt động nào diễn ra trước?

giai bai tap trang 88 89 90 91 92 93 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song 10

Hướng dẫn giải: Quan sát tranh và đọc giờ trên đồng hồ rồi xác định thời gian thích hợp với mỗi hoạt động.

Đáp án:
Quan sát tranh ta thấy:
a) Mai làm bài tập lúc 9 giờ 10 phút và xếp giá sách lúc 8 giờ 56 phút.
Vậy Mai đã xếp giá sách trước khi làm bài tập.
b) Mai gấp quần áo lúc 5 giờ 25 phút và làm bánh lúc 3 giờ 10 phút.
Vậy Mai đã gấp quần áo sau khi làm bánh.
c) Mai xem phim lúc 8 giờ 40 phút và đọc truyện lúc 9 giờ 17 phút.
Vậy Mai đã xem phim trước khi đọc truyện.

2. Giải Bài 2 Trang 91 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Xem tờ lịch tháng 12 rồi trả lời các câu hỏi.

giai bai tap trang 88 89 90 91 92 93 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song 11

a) Rô-bốt học bóng rổ vào Chủ nhật hằng tuần. Hỏi trong tháng 12, Rô-bốt học bóng rổ vào những ngày nào?
b) Bắt đầu từ ngày 14 tháng 12, Mai học vẽ vào chiều thứ Bảy hằng tuần. Hỏi trong tháng 12, Mai có bao nhiêu buổi học vẽ?

Hướng dẫn giải: Quan sát tờ lịch tháng 12 rồi trả lời câu hỏi của đề bài.

Đáp án:
a) Rô-bốt học bóng rổ vào Chủ nhật hằng tuần. Vậy trong tháng 12, Rô-bốt học bóng rổ vào những ngày: 1, 8, 15, 22, 29.
b) Bắt đầu từ ngày 14 tháng 12, Mai học vẽ vào chiều thứ Bảy hằng tuần. Trong tháng 12, Mai học vẽ vào các ngày 14, 21, 28. Vậy Mai có 3 buổi học vẽ.

3. Giải Bài 3 Trang 91 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Nam có một số tiền như hình dưới đây. Nam đã dùng toàn bộ số tiền đó để mua ba cái bút chì giống nhau. Nếu Việt cũng mua một cái bút chì giống như Nam, thì Việt phải trả bao nhiêu tiền?

giai bai tap trang 88 89 90 91 92 93 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song 12

Hướng dẫn giải:
+ Tính số tiền 3 cây bút của Nam.
+ Số tiền Việt phải trả = Số tiền 3 cây bút của Nam : 3

Đáp án:
Số tiền Nam mua 3 chiếc bút chì là:
          2 000 + 2 000 + 5 000 = 9 000 (đồng)
Số tiền Việt phải trả số tiền để mua 1 cái bút chì là:
          9 000 : 3 = 3 000 (đồng)
                    Đáp số: 3 000 đồng.

4. Giải Bài 4 Trang 91 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Chọn đồng hồ thích hợp thay vào ô có dấu “?”

giai bai tap trang 88 89 90 91 92 93 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song 13

Hướng dẫn giải: Quan sát tranh rồi tìm ra đồng hồ thích hợp điền vào dấu “?”

Đáp án:
a) Ta thấy: Hai đồng hồ cạnh nhau hơn kém nhau 5 phút. Vậy đồng hồ cần tìm chỉ 11 giờ 25 phút. Đó là đồng hồ C.
b) Ta thấy: Hai đồng hồ cạnh nhau hơn kém nhau 1 giờ. Vậy đồng hồ cần tìm chỉ 11 giờ 35 phút. Đó là đồng hồ D.

5. Giải Bài 5 Trang 92 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Số?

giai bai tap trang 88 89 90 91 92 93 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song 14

Hướng dẫn giải:
Áp dụng kiến thức:
1 tuần = 7 ngày 1 giờ = 60 phút;
1 năm = 12 tháng 1 ngày = 24 giờ.

Đáp án:

giai bai tap trang 88 89 90 91 92 93 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song 15

Luyện tập 2

1. Giải Bài 1 Trang 92 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Chọn câu trả lời đúng.
a) Bây giờ là 11 giờ 20 phút, 10 phút nữa là đến giờ ăn trưa. Hỏi đồng hồ nào dưới đây chỉ giờ ăn trưa?

giai bai tap trang 88 89 90 91 92 93 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song 16

b) Bây giờ là 3 giờ 15 phút, các bạn đã ra chơi được 15 phút. Hỏi đồng hồ nào dưới đây chỉ lúc bắt đầu ra chơi?

giai bai tap trang 88 89 90 91 92 93 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song 17

Hướng dẫn giải: Quan sát tranh rồi tìm ra đồng hồ chỉ thời gian thích hợp.

Đáp án:
a) Bây giờ là 11 giờ 20 phút, 10 phút nữa là 11 giờ 30 phút. Vậy đồng hồ chỉ 11 giờ 30 phút là giờ ăn trưa.
Chọn D.
b) Bây giờ là 3 giờ 15 phút, các bạn đã ra chơi được 15 phút. Vậy đồng hồ chỉ 3 giờ là lúc bắt đầu ra chơi.
Chọn B.

2. Giải Bài 2 Trang 92 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Số?

giai bai tap trang 88 89 90 91 92 93 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song 18

Hướng dẫn giải:
Áp dụng kiến thức:
1 giờ = 60 phút 1 tuần = 7 ngày
1 năm = 12 tháng 1 ngày = 24 giờ

Đáp án:

giai bai tap trang 88 89 90 91 92 93 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song 19

3. Giải Bài 3 Trang 93 SGK Toán Lớp 3

a) Hiện nay Mi đã được 6 năm 3 tháng tuổi. Hỏi sau bao nhiêu tháng nữa thì Mi tròn 7 tuổi?
b) Mai, Việt và Nam được sinh ra cùng năm nhưng khác tháng. Biết Việt được sinh ra vào tháng 1, Mai được sinh ra sau Việt 3 tháng và trước Nam 8 tháng. Hỏi Nam được sinh ra vào tháng mấy?

Hướng dẫn giải: Dựa vào kiến thức tháng – năm trả lời được yêu cầu đề bài.

Đáp án:
a) Ta có 1 năm = 12 tháng.
Hiện nay Mi đã được 6 năm 3 tháng tuổi. Vậy sau 9 tháng nữa thì My tròn 7 tuổi
(Vì 12 tháng – 3 tháng = 9 tháng).
b)
– Việt sinh ra vào tháng 1, Mai sinh sau Việt 3 tháng vậy Mai sinh ra vào tháng 4.
– Mai sinh ra trước Nam 8 tháng vậy Nam sinh ra vào tháng 12 (Vì 8 + 4 = 12)

Giải bài tập trang 88, 89, 90, 91, 92, 93 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống này, hy vọng sẽ giúp ích cho các em trong việc bổ sung, củng cố kiến thức và làm bài hiệu quả hơn.

Từ khoá liên quan:

giai bai tap trang 88 89 90 91 92 93 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song

, giai Toan lop 3 trang 88 89 90 91 92 93 SGK,

Trang chủ: tmdl.edu.vn
Danh mục bài: Giải Toán

Thanh Hoa Tourism Trade

Tên trường Tiếng Việt: Trung Cấp Nghề Thương Mại Du Lịch Thanh Hóa Tên trường Tiếng Anh: Thanh Hoa Tourism Trade Vocational Vocational School Địa chỉ: 272 phố Môi, Quảng Tâm, TP. Thanh Hóa Điện thoại: 02373.675.703 Email: truongtcntmdl@gmail.com Website: http://tmdl.edu.vn/
Back to top button