Tổng hợp

Mẫu giấy giới thiệu đề nghị giám định

Trường Trung Cấp Nghề Thương Mại Du Lịch Thanh Hoá xin giới thiệu đến các bạn Mẫu giấy giới thiệu đề nghị giám định được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và đăng tải ngay sau đây. Giấy giới thiệu đề nghị giám định là mẫu giấy được lập ra nhằm hướng dẫn việc giám định mức suy giảm khả năng lao động của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Mẫu giấy giới thiệu đề nghị giám định được ban hành kèm theo Thông tư 56/2017/TT-BYT về hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo.

CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ………../GGT

…….1……, ngày ….. tháng ….. năm…..

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: Hội đồng Giám định y khoa……… 2……..

…………….3………………………………..…….. trân trọng giới thiệu:

Ông/ Bà:……………………………… Sinh ngày…. tháng… năm…………

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………………………..

Giấy CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số: …………Ngày cấp:………………….……

Nơi cấp:

Số Sổ BHXH/Mã số BHXH: …………………………4…………………………………….

Nghề/công việc…………………………………..……5………………………………….

Điện thoại liên hệ:………………………………………………………………………………….

Là cán bộ/ nhân viên/ thân nhân của………………………………………………………….

Được cử đến Hội đồng Giám định y khoa…………………………………………………….

để giám định mức suy giảm khả năng lao động:

Đề nghị giám định: ……………………………….6………………………………………..

Loại hình giám định: ……………………………..7……………………………………….

Nội dung giám định: ……………………………..8……………………………………….

Đang hưởng chế độ: …………………………….9……………………………………….

Trân trọng cảm ơn.

LÃNH ĐẠO CƠ QUAN/ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

1 Ghi địa danh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đặt trụ sở cơ quan, đơn vị giới thiệu đề nghị giám định

2 Tên Hội đồng Giám định y khoa nơi tổ chức đề nghị giám định

3 Tên cơ quan, đơn vị giới thiệu người lao động

4 Ghi số sổ BHXH hoặc mã số BHXH. Việc ghi mã số bảo hiểm xã hội chỉ áp dụng khi cơ quan bảo hiểm xã hội chính thức có thông háo về việc sử dụng mã số bảo hiểm xã hội thay cho số sổ bảo hiểm xã hội.

5 Trường hợp là thân nhân của người lao động đề nghị khám giám định để hưởng trợ cấp tuất hằng tháng thì không cần khai nội dung nghề/công việc

6 Ghi rõ một trong các hình thức khám giám định sau: lần đầu/tái phát/lại/tổng hợp/phúc quyết.

7 Ghi rõ một trong các nội dung khám giám định sau: tai nạn lao động/bệnh nghề nghiệp/hưu trí/tuất/hưởng BHXH một lần/hưởng chế độ thai sản

8 Ghi rõ bệnh, tật cần khám giám định theo các giấy tờ điều trị

9 Ghi rõ chế độ đang hưởng và tỷ lệ tổn thương cơ thể nếu có. Nếu chưa được hưởng chế độ thì ghi: chưa.

Bản quyền bài viết thuộc Trường Trung Cấp Nghề Thương Mại Du Lịch Thanh Hoá. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://tmdl.edu.vn https://tmdl.edu.vn/mau-giay-gioi-thieu-de-nghi-giam-dinh/

Lương Sinh

Lương Sinh là một tác giả đầy nhiệt huyết trong lĩnh vực giáo dục, ngoại ngữ và kiến thức. Với hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành, cô đã tích lũy được rất nhiều kiến thức và kỹ năng quan trọng. Với tình yêu với ngôn ngữ và mong muốn chia sẻ kiến thức, Lương Sinh đã quyết định sáng lập blog tmdl.edu.vn. Trang web này không chỉ là nơi chia sẻ những kinh nghiệm và kiến thức cá nhân của cô, mà còn là một nguồn thông tin hữu ích cho những người quan tâm đến giáo dục, kiến thức và ngoại ngữ. Đặc biệt là tiếng Anh và tiếng Trung Quốc.
Back to top button