Văn Học

Tóm tắt văn bản Hồi trống cổ thành (6 mẫu)

Tóm tắt bài Hồi trống Cổ Thành

Tóm tắt Hồi trống cổ thành

Đoạn Hồi trống cổ thành được trích từ tác phẩm Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung. Đoạn trích này đã khắc họa nổi bật hình ảnh của 2 vị anh hùng trong Tam Quốc chí là Trương Phi và Quan Công. Sau đây là nội dung chi tiết một số mẫu tóm tắt văn bản Hồi trống cổ thành, tóm tắt bài Hồi trống cổ thành ngắn nhất sẽ giúp bạn đọc nhanh chóng nắm được các nội dung chính của đoạn trích Hồi trống cổ thành.

Bạn đang xem bài: Tóm tắt văn bản Hồi trống cổ thành (6 mẫu)

1. Nội dung bài Hồi trống Cổ Thành

Hồi trống Cổ Thành có ý nghĩa thâu tóm toàn bộ linh hồn tác phẩm, mang lại không khí chiến trận cho đoạn trích. Đó là hồi trống thách thức, minh oan, đoàn tụ của ba anh em của Lưu Bị, Quan Công, Trương Phi. Đoạn trích đã thể hiện được tính cương trực của Trương Phi và lòng trung nghĩa của Quan Công.

2. Tóm tắt Hồi trống cổ thành ngắn gọn

“Hồi trống Cổ Thành” được trích ở hồi 28 “Chém Sái Dương anh em hòa giải”. Hồi Cổ Thành tôi chúa đoàn viên”. Ở đoạn trích này, để minh oan cho mình, xua tan mối nghi ngờ, sự hiểu lầm của Trương Phi, Quan Công đã nhận điều kiện mà Trương Phi đã đưa ra: lấy đầu Sái Dương trong ba hồi trống. Không đợi đến hồi thứ ba, đầu Sái Dương đã lăn lóc dưới đất., Trương Phi rỏ nước mắt khóc, sụp xuống lạy Vân Trường, mối nghi ngờ được xóa tan.

3. Tóm tắt Hồi trống Cổ Thành của La Quán Trung

“Hồi trống Cổ Thành” được trích ở hồi 28 – Tam quốc diễn nghĩa. là đoạn trích kể về việc Quan Công minh oan cho mình, xua tan mối nghi ngờ, sự hiểu lầm của Trương Phi. Khi nghe tin Lưu Bị đang ở bên Viên Thiệu, Quan Công liền lập tức đưa hai chị lên đường, đến Cổ Thành nghe tin Trương Phi đang ở đây thì hết sức vui mừng, nào ngờ Trương Phi lại hiểu lầm anh Hai đã hàng Tào. Khi nghe Tôn Càn báo tin Vân Trường đưa phu nhân từ Hứa Đô đến, Trương Phi nóng nảy định giết Quan Công. Bấy giờ, do giết cháu ngoại tướng Sái Dương của Tào lên bị hắn đem quấn đuổi tới. Và Quan Công đã chấp nhận điều kiện mà Trương Phi đã đưa ra: “Phải lấy đầu Sái Dương trong ba hồi trống”. Không đợi đến hồi thứ ba, chỉ mới xong hồi trống thứ nhất, đầu Sái Dương đã lăn lóc dưới đất. Sau đó lại nghe lời kể của một tên lính Tào Tháo thì Trương Phi mới hiểu được lòng dạ trung thực của Quan Công và nhất là khi nghe những việc Quan Công đã trải qua, Trương Phi đã rỏ nước mắt khóc, sụp xuống lạy anh Hai.

4. Tóm tắt văn bản Hồi trống cổ thành – mẫu 1

Nghe tin Lưu Bị ở đất Viên Thiệu, Quan Công đưa hai chị dâu lên đường đi tìm anh. Khi đi đến Cổ Thành, Quan Công nghe nói Trương Phi đang chiếm thành ở đó bèn sai Tôn Càn vào báo tin để Trương Phi ra ngoài thành đón hai chị. Do có sự hiểu nhầm rằng Quan Công đã đầu hàng Tào Tháo mà Trương Phi định đâm người anh em kết nghĩa. Dù hai chị dâu đã thanh minh, thuyết phục nhưng Trương Phi vẫn không tin lòng trung thành của Quan Công. Trương Phi thách thức Quan Công sau ba hồi trống phải lấy được đầu của tên tướng quân Tào đang dẫn quân vào đánh. Chỉ khi Quan Công lấy đầu tên tướng Sái Dương thì Quan Công mới chứng thực được sự trung nghĩa của mình và được Trương Phi tin tưởng. Sau đó, Trương Phi mời hai người chị dâu vào thành và xin lỗi Quan Công vì đã hiểu nhầm anh.

5. Tóm tắt bài Hồi trống cổ thành – mẫu 2

Vân Trường biết tin Lưu Bị ở Hà Bắc trên đất Viên Thiệu liền đưa hai người vợ của Lưu Bị đi tìm anh. Vì Tào Tháo muốn giữ Vân Trường lại để dùng mà không cấp giấy quả ải, nhưng cũng không cho tướng đuổi bắt. Vì không cho qua ải mà Vân Trường buộc phải mở đường máu mà đi.

Khi đến Cổ Thành, Vân Trường vui mừng vì gặp được Trương Phi, nào ngờ Phi “mắt trợn tròn xe, râu hùm vểnh ngược, hò hét như sấm, máu xà mâu” một mực đòi giết. Đúng lúc đó Sái Dương cùng với quân Tào Tháo đuổi đến, điều này càng làm Trương Phi thêm tức giận, buộc Vân Trường phải lấy được đầu Sái Dương để chứng minh lòng trung thành. Chưa kết thúc một hồi trống giục thì đấu Sái Dương đã lăn xuống đất, Phi lúc này mới bình tâm mà nghe kể đầu đuôi câu chuyện và bày tỏ sự hối lỗi với Vân Trường và hai chị.

6. Tóm tắt Hồi trống cổ thành – mẫu 3

Đoạn trích “Hồi trống Cổ Thành” kể về việc Quan Công bị Trương Phi nghi ngờ, không tin vào lòng trung thành mà đòi giết. Khi đó Quan Công đưa hai chị sang Nhữ Nam, đi đến Cổ Thành thì nghe được tin Trương Phi đang ở đó, liền mừng rỡ sai Tôn Càn vào thành bẩm báo Trương Phi ra đón hai chị.

Trương Phi lúc đó tức giận, lại nghe tin liền sai quân lính mở cổng thành, một mình một ngựa vác bát xà mâu một mực lao đến đòi giết Quan Công. Quan Công bất ngờ về hành động của Trương Phi nhưng rất may là tránh kịp nếu không đã mất mạng. Lúc nóng giận, Trương Phi nhất quyết không ghi nhận lòng trung thành của Quan Công, mặc cho hai vị phu nhân dốc sức thanh minh sự thật.

Đúng lúc bối rối thì phía đằng xa Sái Dương mang quân Tào đuổi tới, Trương Phi lại càng tức giận thêm. Trương Phi buộc Quan Công phải lấy được đầu Sái Dương để chứng minh lòng trung thành. Quan Công không nói một lời, chưa dứt một hồi trống giục thì đầu Sái Dương đã lăn xuống dưới đấy. Lúc đó Trương Phi mới tin Quan Công, mở cổng thành mời hai chị và cúi đầu sụp lạy Quan Công.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Văn học – Tài liệu của Tmdl.edu.vn.

Trang chủ: tmdl.edu.vn
Danh mục bài: Văn Học

Lương Sinh

Lương Sinh là một tác giả đầy nhiệt huyết trong lĩnh vực giáo dục, ngoại ngữ và kiến thức. Với hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành, cô đã tích lũy được rất nhiều kiến thức và kỹ năng quan trọng. Với tình yêu với ngôn ngữ và mong muốn chia sẻ kiến thức, Lương Sinh đã quyết định sáng lập blog tmdl.edu.vn. Trang web này không chỉ là nơi chia sẻ những kinh nghiệm và kiến thức cá nhân của cô, mà còn là một nguồn thông tin hữu ích cho những người quan tâm đến giáo dục, kiến thức và ngoại ngữ. Đặc biệt là tiếng Anh và tiếng Trung Quốc.
Back to top button