Tổng hợp

Chế độ thai sản sau khi sinh mà con chết

Thủ tục hưởng chế độ thai sản 2017. Để được hưởng chế độ thai sản lao động nữ cần có những điều kiện gì? Bên cạnh những câu hỏi thắc mắc về thủ tục hưởng chế độ thai sản cho lao động nữ thì cũng có một vài trường hợp được người lao động quan tâm. Dưới đây là câu hỏi về chế độ thai sản cho lao động nữ sai khi sinh mà con chết. Mời các bạn cùng tham khảo để làm thủ tục hưởng chế độ thai sản cho người lao động nhé!

Câu hỏi: Vợ tôi sinh non nên em bé mất sau khi sinh. Trong trường hợp này vợ tôi có được hưởng chế độ thai sản của bảo hiểm xã hội không? Được biết vợ tôi đã đóng đủ 6 tháng bảo hiểm bắt buộc trong 12 tháng trước khi sinh.

Bạn đang xem bài: Chế độ thai sản sau khi sinh mà con chết

Để giải đáp câu hỏi của bạn đọc, Tmdl.edu.vn sẽ hướng dẫn bạn thủ tục hưởng chế độ thai sản cho trường hợp lao động nữ sau khi sinh mà con chế, cụ thể như sau:

Chế độ thai sản sau khi sinh mà con chết

Căn cứ tại Khoản 1, Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về những trường hợp được hưởng thai sản bao gồm:

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi…

Như vậy, lao động nữ khi sinh mà đã đóng đủ bảo hiểm xã hội 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì sẽ được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Trường hợp của vợ bạn thuộc trường hợp con bị chết sau khi sinh nên vợ bạn chỉ được nghỉ hưởng chế độ theo quy định tại Khoản 3 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 mà không được hưởng chế độ thai sản 6 tháng cụ thể như sau:

Trường hợp sau khi sinh con, nếu con dưới 02 tháng tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 04 tháng tính từ ngày sinh con; nếu con từ 02 tháng tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc 02 tháng tính từ ngày con chết, nhưng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá thời gian quy định tại khoản 1 Điều này; thời gian này không tính vào thời gian nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động.“- Khoản 3 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Theo đó, con bạn mất ngay sau khi sinh nên vợ bạn sẽ được nghỉ việc 04 tháng tính từ ngày sinh con.

Bên cạnh đó, căn cứ Điều 38 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 về trợ cấp một lần khi sinh con:

“Điều 38. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi”.

Vậy nên, vợ bạn sẽ được nhận một khoản trợ cấp bằng 02 lần lương cơ sở (lương cơ sở hiện nay là 1.300.000), tương đương 2.600.000 đồng.

Ngoài ra, sau khi sinh con mà sức khỏe của vợ bạn còn yếu thì có thể được nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau khi sinh theo quy định tại Điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

1. Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều 33, khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày.

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.

Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe quy định tại khoản 1 Điều này do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được quy định như sau:

a) Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên;

b) Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật;

c) Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác.

Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

Thủ tục hưởng chế độ thai sản

– Bản sao giấy chứng tử của con trong trường hợp con chết. Đối với trường hợp con chết ngay sau khi sinh mà không được cấp các giấy tờ này thì thay bằng bệnh án (bản sao) hoặc giấy ra viện của người mẹ (bản chính hoặc bản sao).

– 02 mẫu C70a-HD.

Tất cả các giấy tờ trên nộp trực tiếp tại cơ quan BHXH để được giải quyết.

Bản quyền bài viết thuộc trường Trường Trung Cấp Nghề Thương Mại Du Lịch Thanh Hoá. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: Trường Tmdl.edu.vn (tmdl.edu.vn)

Trang chủ: tmdl.edu.vn
Danh mục bài: Tổng hợp

Thanh Hoa Tourism Trade

Tên trường Tiếng Việt: Trung Cấp Nghề Thương Mại Du Lịch Thanh Hóa Tên trường Tiếng Anh: Thanh Hoa Tourism Trade Vocational Vocational School Địa chỉ: 272 phố Môi, Quảng Tâm, TP. Thanh Hóa Điện thoại: 02373.675.703 Email: truongtcntmdl@gmail.com Website: http://tmdl.edu.vn/
Back to top button