Tổng hợp

Sổ chủ nhiệm lớp 1 theo Thông tư 27 Mẫu sổ chủ nhiệm mới nhất

Sổ chủ nhiệm lớp 1 được lập ra theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT giúp thầy cô giáo chủ nhiệm theo dõi, quản lý học trò của mình thuận tiện hơn.

Mẫu sổ chủ nhiệm lớp 1 bao gồm bảng danh sách học trò, sơ đồ lớp, danh sách ban đại diện học trò, danh sách cán bộ lớp, học trò có hoàn cảnh đặc trưng khó khăn…. cũng như nội dung kế hoạch chủ nhiệm, tổng hợp kết quả học tập cuối kỳ, cuối năm học…

Bạn đang xem bài: Sổ chủ nhiệm lớp 1 theo Thông tư 27 Mẫu sổ chủ nhiệm mới nhất

Mẫu sổ chủ nhiệm lớp 1 theo Thông tư 27

PHÒNG GD&ĐT…….
TRƯỜNG TH ………

SỔ CHỦ NHIỆM
(Dành cho thầy cô giáo chủ nhiệm lớp)

Họ và tên thầy cô giáo: ………………….…………………..

Lớp: ……………..……………………………………….

Năm học: 2020 – 2021

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP

(Trích Điều lệ trường tiểu học Ban hành kèm theo Thông tư số: 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 09 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Huấn luyện)

Chương IV
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN CỦA GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

Điều 27. Nhiệm vụ của thầy cô giáo

1. Giáo viên có những nhiệm vụ sau đây

a) Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học và kế hoạch giáo dục của nhà trường. Chủ động thực hiện và chịu trách nhiệm về kế hoạch giáo dục; tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn (nội dung, phương pháp giáo dục, rà soát giám định học trò) và chất lượng, hiệu quả giáo dục từng học trò của lớp mình phụ trách, đảm bảo quy định của chương trình giáo dục, thích hợp với nhân vật học trò và điều kiện cụ thể của nhà trường.

b) Tham gia xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn và nhà trường; thường xuyên cập nhật những chỉ huy của ngành; sẵn sàng, tổ chức dạy học và giám định học trò theo quy định; thực hiện các hoạt động chuyên môn khác.

c) Xây dựng mối quan hệ thân thiết, dân chủ giữa thầy cô giáo với học trò, với cha mẹ học trò và số đông; giúp học trò chủ động, thông minh, tự tin, tự chủ trong học tập và rèn luyện.

d) Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; xử sự văn hóa, kết đoàn, giúp sức đồng nghiệp; kiểu mẫu trước học trò; thương yêu, đối xử công bình và tôn trọng học trò; bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của học trò.

đ) Thực hiện tự giám định theo chuẩn nghề nghiệp thầy cô giáo; tự học, tự bồi dưỡng tăng lên năng lực nghề nghiệp; thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên thầy cô giáo theo quy định; trao đổi san sớt chuyên môn cùng đồng nghiệp trong và ngoài nhà trường thông qua các đợt sinh hoạt chuyên môn, tập huấn.

e) Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, học tập và sinh hoạt chuyên môn; thông minh, linh hoạt trong việc tự làm đồ dùng dạy học.

g) Tham gia lựa chọn sách giáo khoa theo quy định; yêu cầu nhà trường trang bị các xuất bản phẩm tham khảo, thiết bị dạy học theo quy định, thích hợp để sử dụng trong quá trình dạy học.

h) Tham gia kiểm định chất lượng giáo dục.

i) Tham gia thực hiện giáo dục buộc phải, phổ cập giáo dục và xóa mù chữ ở địa phương.

k) Phối hợp với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, gia đình học trò, số đông và các tổ chức xã hội liên quan để thực hiện nhiệm vụ giáo dục.

l) Quản lý, tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục tại điểm trường lúc được hiệu trưởng phân công.

m) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và theo sự phân công của hiệu trưởng.

2. Giáo viên làm công việc chủ nhiệm, ngoài các nhiệm vụ quy định tại khoản 1 của Điều này, còn có các nhiệm vụ sau đây:

a) Chủ động nắm bắt thông tin từng học trò của lớp được phân công làm công việc chủ nhiệm; xây dựng các hoạt động giáo dục của lớp trình bày rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục đảm bảo tính khả thi, thích hợp với đặc điểm học trò, với hoàn cảnh và điều kiện thực tiễn nhằm xúc tiến sự tiến bộ của cả lớp và của từng học trò.

b) Thực hiện các hoạt động giáo dục theo kế hoạch đã xây dựng và được hiệu trưởng phê duyệt.

c) Phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học trò hoặc người giám hộ, thầy cô giáo, tổng phụ trách Đội, các tổ chức xã hội có liên quan để tổ chức các hoạt động giáo dục và hỗ trợ, giám sát việc học tập, rèn luyện của học trò lớp mình chủ nhiệm; tổng hợp nhận xét, giám định học trò cuối kỳ I và cuối năm học; hướng dẫn học trò bình bầu và yêu cầu khen thưởng; lập danh sách học trò yêu cầu ở lại lớp; hoàn chỉnh việc ghi học bạ cho học trò.

d) Báo cáo thường kì hoặc đột xuất về tình hình của lớp với hiệu trưởng.

3. Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và Sao Nhi đồng Hồ Chí Minh góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện học trò.

Chương V
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN CỦA HỌC SINH

Điều 34. Nhiệm vụ của học trò

1. Học tập, rèn luyện theo kế hoạch giáo dục, nội quy của nhà trường; có ý thức tự giác học tập, rèn luyện để tăng trưởng toàn diện phẩm chất, năng lực theo mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học.

2. Thực hiện đầy đủ và hiệu quả nhiệm vụ học tập; biết cách tự học dưới sự hướng dẫn của thầy cô giáo; chủ động, tích cực tham gia các hoạt động trải nghiệm, vận dụng tri thức đã học vào thực tiễn cuộc sống; rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh tư nhân.

3. Hiếu thảo với cha mẹ, ông bà; kính trọng, lễ phép với thầy giáo, cô giáo và người lớn tuổi; kết đoàn, thương yêu, giúp sức bằng hữu, em nhỏ, người già, người khuyết tật và người có hoàn cảnh khó khăn.

4. Chấp hành nội quy, bảo vệ tài sản nhà trường và nơi công cộng; chấp hành trật tự an toàn giao thông; giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường.

5. Góp phần vào các hoạt động xây dựng, bảo vệ và phát huy truyền thống của nhà trường, địa phương.

Điều 35. Quyền của học trò

1. Được học tập

a) Được giáo dục, học tập để tăng trưởng toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng của bản thân; được học ở một trường, lớp thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học thuận tiện đi lại đối với bản thân trên khu vực trú ngụ.

b) Học trò được chọn trường học hoặc chuyển tới học trường khác ngoài địa bàn trú ngụ, nếu trường đó có khả năng tiếp thu.

c) Học trò trong độ tuổi tiểu học từ nước ngoài về nước, con em người nước ngoài học tập, làm việc tại Việt Nam, trẻ em vì hoàn cảnh khó khăn chưa được đi học ở nhà trường nếu có ước muốn chuyển tới học trong một trường tiểu học thì được hiệu trưởng tổ chức khảo sát trình độ để xếp vào lớp thích hợp.

d) Học trò khuyết tật được học hòa nhập ở một trường tiểu học; được đảm bảo các điều kiện để học tập và rèn luyện; được học và giám định theo kế hoạch giáo dục tư nhân của học trò.

đ) Học trò được học rút ngắn thời kì thực hiện chương trình, học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định, học kéo dài thời kì, học lưu ban.

e) Học trò có thể lực tốt và tăng trưởng sớm về trí tuệ có thể được học vượt lớp trong phạm vi cấp học. Thủ tục xem xét đối với từng trường hợp cụ thể được thực hiện theo các bước sau:

Cha mẹ hoặc người giám hộ học trò có đơn yêu cầu với nhà trường.

Hiệu trưởng nhà trường thành lập hội đồng khảo sát, tư vấn, gồm: hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng và Ban đại diện cha mẹ học trò của trường; thầy cô giáo dạy lớp học trò đang học, thầy cô giáo dạy lớp trên, viên chức y tế, tổng phụ trách Đội.

Căn cứ kết quả khảo sát của hội đồng tư vấn, hiệu trưởng hoàn thiện hồ sơ và báo cáo trưởng phòng Giáo dục và Huấn luyện xem xét quyết định.

g) Học trò có kết quả học tập còn hạn chế, đã được thầy cô giáo, cha mẹ hoặc người giám hộ học trò trực tiếp hướng dẫn giúp sức nhưng vẫn chưa hoàn thành, tùy theo mức độ chưa hoàn thành của các nhiệm vụ học tập và rèn luyện, thầy cô giáo báo cáo hiệu trưởng xem xét quyết định lên lớp hoặc ở lại lớp, đồng thời cùng với gia đình quyết định các giải pháp giáo dục thích hợp.

2. Được bảo vệ, chăm sóc, tôn trọng và đối xử đồng đẳng, dân chủ; được đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng; được hỗ trợ đầy đủ thông tin về quá trình học tập, rèn luyện của bản thân; được đảm bảo những điều kiện về thời kì, hạ tầng, vệ sinh, an toàn để học tập và rèn luyện.

3. Được tham gia các hoạt động phát huy khả năng của tư nhân; được bộc bạch ý kiến, ước muốn của tư nhân.

4. Được nhận học bổng và được lợi chính sách xã hội theo quy định.

5. Thừa hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật.

DANH SÁCH HỌC SINH

TT Họ và tên học trò Ngày, tháng năm sinh Nữ Dân tộc Khuyết tật, mồ côi Con thương binh, liệt sĩ

HỌC SINH LỚP CHỦ NHIỆM

Họ và tên Bố (mẹ) Nghề nghiệp Chỗ ở Điện thoại Ghi chú

SƠ ĐỒ LỚP

so chu nhiem so do lop

DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH

STT Họ và tên Nghề nghiệp Địa chỉ (Điện thoại) Nhiệm vụ

DANH SÁCH CÁN BỘ LỚP

TT Họ và tên Nan/nữ Dân tộc Nhiệm vụ

HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

TT Họ và tên Nan/nữ Dân tộc Hoàn cảnh

DANH SÁCH HỌC SINH CẦN QUAN TÂM

STT Họ và tên Nam/nữ Cần quan tâm

DANH SÁCH HỌC SINH CHIA THEO TỔ

Tổ 1

STT Họ và tên học trò Nhiệm vụ được giao trong lớp Ghi chú

Tổ 2

STT Họ và tên học trò Nhiệm vụ được giao trong lớp Ghi chú

Tổ 3

STT Họ và tên học trò Nhiệm vụ được giao trong lớp Ghi chú

KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM LỚP
NĂM HỌC 2020 – 2021

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Tổng số học trò:

– Tổng số học trò: Nam: nữ:: dân tộc: nữ dân tộc:

– Con thương binh, liệt sĩ: con hộ nghèo: Khuyết tật:

2. Độ tuổi:

– Học trò đúng độ tuổi: tỉ lệ

– Học trò lớn hơn 1 tuổi: tỉ lệ

– Học trò lớn hơn 2 tuổi: tỉ lệ

3. Những thuận tiện, khó khăn:

a. Thuận lợi:

– Nhìn chung hạ tầng đãđược xây dựng khang trang sạch đẹp hơn, học trò ngày càng tiến bộ rỗ rệt về ý thức học tập, sách vở đồ dùng tương đối đầy đủ, ăn mặc sạch sẽ ngăn nắp chập hành tốt nội quy quy chế của lớp, của trường đề ra.

– Sự quan tâm, chỉ huy sát sao của Ban giám hiệu nhà trường; trình độ chuyên môn nghiệp vụ thầy cô giáo vững vàng; tận tâm và có trách nhiệm trong công việc.

– Phụ huynh học trò rất quan tâm tới việc học tập, tạo mọi điều kiện cho con em mình học tập.

– Phần lớn các em chăm ngoan, kết đoàn, giúp sức nhau trong học tập và trong cuộc sống.

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

b. Khó khăn:

– Kinh tế gia đình một số em còn hạn hẹp nên việc quan tâm tới các em học tập còn hạn chế.

– Trong lớp còn có học trò thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo.

– Ngoài ra có một số gia đình học trò chưa thật sự quan tâm tới việc học tập của con em mình dẫn tới những trắc trở cho thầy cô giáo.

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

I. NỘI DUNG KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM LỚP

1. Duy trì sĩ số

– Duy trì sĩ số …../……

– Duy trì việc đi học đều và đúng giờ.

– Hoàn thành chương trình lớp học:

– Lớp đạt danh hiệu:

– Học trò xuất sắc:

– Học trò tiêu biểu:

– Khen thưởng đột xuất:

2. Nhiệm vụ và giải pháp

– Thường xuyên thăm hỏi, động viên gia đình học trò; đặc trưng là các em có hoàn cảnh khó khăn hơn các bạn.

– Khích lệ các em học trò tiếp thu nhanh, động viên các em tiếp thu chưa nhanh; giúp

các em hòa đồng với các bạn.

3. Chất lượng giáo dục toàn diện

3.1. Giáo dục phẩm chất và năng lực tư nhân

3.1.1. Mục tiêu

– Thực hiện tốt các nội quy, quy định của trường, lớp, Đội và giáo dục các em theo “5 điều Bác Hồ dạy”.

– Xây dựng cho các em một số thói quen và hành vi đạo đức: vâng lời ông bà, bố mẹ và những người trên; biết chào hỏi, giao tiếp lịch sự, văn minh; kết đoàn giúp sức nhau trong học tập, ko nói tục, chửi bậy, ko gây sự đánh nhau.

– Giáo dục các em tham gia giao thông an toàn, xây dựng môi trường Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn – Thân thiện.

3.1.2. Nhiệm vụ và giải pháp

– Giáo dục hành vi đạo đức cho học trò thông qua các tiết dạy trên lớp.

– Thái độ, lời nói của thầy cô giáo nhẹ nhõm, động viên khuyến khích học trò một cách kịp thời.

– Quan tâm san sớt giúp sức những học trò có hoàn cảnh đặc trưng.

– Tăng cường “Kỉ cương, tình thương, trách nhiệm” trong giáo dục học trò. Kiên quyết chống hành vi thô bạo với học trò.

– Coi trọng nêu gương tốt, những việc làm tốt của học trò.

– Thường xuyên liên kết với phụ huynh học trò để cùng giáo dục các em.

– Liên kết tốt với mọi lực lượng giáo dục ngoài xã hội để tăng cường giáo dục đạo đức cho học trò.

2.2. Các môn học và hoạt động giáo dục

2.2.1. Mục tiêu

Môn học và Hoạt động giáo dục Hoàn thành tốt Hoàn thành Chưa hoàn thành
Số lượng Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ
Tiếng Việt
Toán
Đạo đức
Tự nhiên và xã hội
Hoạt động trải nghiệm
Âm nhạc
Mĩ thuật
Giáo dục thể chất
Tiếng anh

2.2.2. Các phẩm chất, năng lực:

– Phẩm chất:

Mức đạt được Yêu nước Nhân ái Chăm chỉ Trung thực Trách nhiệm
Tốt
Đạt
Cần nỗ lực

– Năng lực:

Mức đạt được Năng lực chung Năng lực đặc thù
Tự chủ và tự học Giao tiếp và hợp tác Gicửa ải quyết vấn đề và thông minh Ngôn ngữ Tính toán Khoa học Công nghệ Tin học Thẩm mỹ Thể chất
Tốt
Đạt
Cần nỗ lực

3. Các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

3.1. Mục tiêu

– Thực hiện tốt các quy định, kế hoạch của nhà trường, của Đoàn Đội.

– Tạo ko khí vui tươi, phấn khởi trong các tiết hoạt động tập thể.

3.2. Nhiệm vụ và giải pháp

– Xây dựng và thực hiện kế hoạch HĐNGLL theo kế hoạch của nhà trường. Trong tháng 8, 9 dạy an toàn giao thông cho học trò.

– Tổ chức tốt tuyên truyền trong học trò về thực hiện ATGT, quyền và phận sự trẻ em, tăng cường vòng tay bè bạn.

– Thực hiện tốt múa hát tập thể sân trường, thể dục nhịp độ

– Tổ chức tốt các hoạt động trải nghiệm

4. Thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua;

4.1. Mục tiêu

– Thực hiện tốt, có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua do các ngành phát động.

4.2. Nhiệm vụ và giải pháp

– Thường xuyên tuyên truyền để học trò, phụ huynh học trò hiểu được mục tiêu, nội dung, ý nghĩa của các cuộc vận động, các phong trào thi đua.

– Kêu gọi, phối hợp với học trò và phụ huynh học trò để phối hợp thực hiện sao cho đạt hiệu quả.

……

>>> Tải file để tham khảo toàn thể Sổ chủ nhiệm lớp 1

.


Thông tin thêm

Sổ chủ nhiệm lớp 1 theo Thông tư 27 Mẫu sổ chủ nhiệm mới nhất

[rule_3_plain]

Sổ chủ nhiệm lớp 1 được lập ra theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT giúp thầy cô giáo chủ nhiệm theo dõi, quản lý học trò của mình thuận tiện hơn. Mẫu sổ chủ nhiệm lớp 1 bao gồm bảng danh sách học trò, sơ đồ lớp, danh sách ban đại diện học trò, danh sách cán bộ lớp, học trò có hoàn cảnh đặc trưng khó khăn…. cũng như nội dung kế hoạch chủ nhiệm, tổng hợp kết quả học tập cuối kỳ, cuối năm học…Mẫu sổ chủ nhiệm lớp 1 theo Thông tư 27PHÒNG GD&ĐT…….TRƯỜNG TH ………SỔ CHỦ NHIỆM(Dành cho thầy cô giáo chủ nhiệm lớp)Họ và tên thầy cô giáo: ………………….…………………..Lớp: ……………..……………………………………….Năm học: 2020 – 2021CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP(Trích Điều lệ trường tiểu học Ban hành kèm theo Thông tư số: 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 09 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Huấn luyện)(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Chương IVNHIỆM VỤ VÀ QUYỀN CỦA GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊNĐiều 27. Nhiệm vụ của giáo viên1. Giáo viên có những nhiệm vụ sau đâya) Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học và kế hoạch giáo dục của nhà trường. Chủ động thực hiện và chịu trách nhiệm về kế hoạch giáo dục; tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn (nội dung, phương pháp giáo dục, rà soát giám định học trò) và chất lượng, hiệu quả giáo dục từng học trò của lớp mình phụ trách, đảm bảo quy định của chương trình giáo dục, thích hợp với nhân vật học trò và điều kiện cụ thể của nhà trường.b) Tham gia xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn và nhà trường; thường xuyên cập nhật những chỉ huy của ngành; sẵn sàng, tổ chức dạy học và giám định học trò theo quy định; thực hiện các hoạt động chuyên môn khác.c) Xây dựng mối quan hệ thân thiết, dân chủ giữa thầy cô giáo với học trò, với cha mẹ học trò và số đông; giúp học trò chủ động, thông minh, tự tin, tự chủ trong học tập và rèn luyện.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})d) Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; xử sự văn hóa, kết đoàn, giúp sức đồng nghiệp; kiểu mẫu trước học trò; thương yêu, đối xử công bình và tôn trọng học trò; bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của học trò.đ) Thực hiện tự giám định theo chuẩn nghề nghiệp thầy cô giáo; tự học, tự bồi dưỡng tăng lên năng lực nghề nghiệp; thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên thầy cô giáo theo quy định; trao đổi san sớt chuyên môn cùng đồng nghiệp trong và ngoài nhà trường thông qua các đợt sinh hoạt chuyên môn, tập huấn.e) Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, học tập và sinh hoạt chuyên môn; thông minh, linh hoạt trong việc tự làm đồ dùng dạy học.g) Tham gia lựa chọn sách giáo khoa theo quy định; yêu cầu nhà trường trang bị các xuất bản phẩm tham khảo, thiết bị dạy học theo quy định, thích hợp để sử dụng trong quá trình dạy học.h) Tham gia kiểm định chất lượng giáo dục.i) Tham gia thực hiện giáo dục buộc phải, phổ cập giáo dục và xóa mù chữ ở địa phương.k) Phối hợp với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, gia đình học trò, số đông và các tổ chức xã hội liên quan để thực hiện nhiệm vụ giáo dục.l) Quản lý, tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục tại điểm trường lúc được hiệu trưởng phân công.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})m) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và theo sự phân công của hiệu trưởng.2. Giáo viên làm công việc chủ nhiệm, ngoài các nhiệm vụ quy định tại khoản 1 của Điều này, còn có các nhiệm vụ sau đây:a) Chủ động nắm bắt thông tin từng học trò của lớp được phân công làm công việc chủ nhiệm; xây dựng các hoạt động giáo dục của lớp trình bày rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục đảm bảo tính khả thi, thích hợp với đặc điểm học trò, với hoàn cảnh và điều kiện thực tiễn nhằm xúc tiến sự tiến bộ của cả lớp và của từng học trò.b) Thực hiện các hoạt động giáo dục theo kế hoạch đã xây dựng và được hiệu trưởng phê duyệt.c) Phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học trò hoặc người giám hộ, thầy cô giáo, tổng phụ trách Đội, các tổ chức xã hội có liên quan để tổ chức các hoạt động giáo dục và hỗ trợ, giám sát việc học tập, rèn luyện của học trò lớp mình chủ nhiệm; tổng hợp nhận xét, giám định học trò cuối kỳ I và cuối năm học; hướng dẫn học trò bình bầu và yêu cầu khen thưởng; lập danh sách học trò yêu cầu ở lại lớp; hoàn chỉnh việc ghi học bạ cho học trò.d) Báo cáo thường kì hoặc đột xuất về tình hình của lớp với hiệu trưởng.3. Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và Sao Nhi đồng Hồ Chí Minh góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện học trò.Chương VNHIỆM VỤ VÀ QUYỀN CỦA HỌC SINHĐiều 34. Nhiệm vụ của học sinh1. Học tập, rèn luyện theo kế hoạch giáo dục, nội quy của nhà trường; có ý thức tự giác học tập, rèn luyện để tăng trưởng toàn diện phẩm chất, năng lực theo mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})2. Thực hiện đầy đủ và hiệu quả nhiệm vụ học tập; biết cách tự học dưới sự hướng dẫn của thầy cô giáo; chủ động, tích cực tham gia các hoạt động trải nghiệm, vận dụng tri thức đã học vào thực tiễn cuộc sống; rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh tư nhân.3. Hiếu thảo với cha mẹ, ông bà; kính trọng, lễ phép với thầy giáo, cô giáo và người lớn tuổi; kết đoàn, thương yêu, giúp sức bằng hữu, em nhỏ, người già, người khuyết tật và người có hoàn cảnh khó khăn.4. Chấp hành nội quy, bảo vệ tài sản nhà trường và nơi công cộng; chấp hành trật tự an toàn giao thông; giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường.5. Góp phần vào các hoạt động xây dựng, bảo vệ và phát huy truyền thống của nhà trường, địa phương.Điều 35. Quyền của học sinh1. Được học tậpa) Được giáo dục, học tập để tăng trưởng toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng của bản thân; được học ở một trường, lớp thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học thuận tiện đi lại đối với bản thân trên khu vực trú ngụ.b) Học trò được chọn trường học hoặc chuyển tới học trường khác ngoài địa bàn trú ngụ, nếu trường đó có khả năng tiếp thu.c) Học trò trong độ tuổi tiểu học từ nước ngoài về nước, con em người nước ngoài học tập, làm việc tại Việt Nam, trẻ em vì hoàn cảnh khó khăn chưa được đi học ở nhà trường nếu có ước muốn chuyển tới học trong một trường tiểu học thì được hiệu trưởng tổ chức khảo sát trình độ để xếp vào lớp thích hợp.d) Học trò khuyết tật được học hòa nhập ở một trường tiểu học; được đảm bảo các điều kiện để học tập và rèn luyện; được học và giám định theo kế hoạch giáo dục tư nhân của học trò.đ) Học trò được học rút ngắn thời kì thực hiện chương trình, học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định, học kéo dài thời kì, học lưu ban.e) Học trò có thể lực tốt và tăng trưởng sớm về trí tuệ có thể được học vượt lớp trong phạm vi cấp học. Thủ tục xem xét đối với từng trường hợp cụ thể được thực hiện theo các bước sau:Cha mẹ hoặc người giám hộ học trò có đơn yêu cầu với nhà trường.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Hiệu trưởng nhà trường thành lập hội đồng khảo sát, tư vấn, gồm: hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng và Ban đại diện cha mẹ học trò của trường; thầy cô giáo dạy lớp học trò đang học, thầy cô giáo dạy lớp trên, viên chức y tế, tổng phụ trách Đội.Căn cứ kết quả khảo sát của hội đồng tư vấn, hiệu trưởng hoàn thiện hồ sơ và báo cáo trưởng phòng Giáo dục và Huấn luyện xem xét quyết định.g) Học trò có kết quả học tập còn hạn chế, đã được thầy cô giáo, cha mẹ hoặc người giám hộ học trò trực tiếp hướng dẫn giúp sức nhưng vẫn chưa hoàn thành, tùy theo mức độ chưa hoàn thành của các nhiệm vụ học tập và rèn luyện, thầy cô giáo báo cáo hiệu trưởng xem xét quyết định lên lớp hoặc ở lại lớp, đồng thời cùng với gia đình quyết định các giải pháp giáo dục thích hợp.2. Được bảo vệ, chăm sóc, tôn trọng và đối xử đồng đẳng, dân chủ; được đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng; được hỗ trợ đầy đủ thông tin về quá trình học tập, rèn luyện của bản thân; được đảm bảo những điều kiện về thời kì, hạ tầng, vệ sinh, an toàn để học tập và rèn luyện.3. Được tham gia các hoạt động phát huy khả năng của tư nhân; được bộc bạch ý kiến, ước muốn của tư nhân.4. Được nhận học bổng và được lợi chính sách xã hội theo quy định.5. Thừa hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật.DANH SÁCH HỌC SINHTTHọ và tên học tròNgày, tháng năm sinhNữDân tộcKhuyết tật, mồ côiCon thương binh, liệt sĩHỌC SINH LỚP CHỦ NHIỆMHọ và tên Bố (mẹ)Nghề nghiệpChỗ ởĐiện thoạiGhi chú(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})SƠ ĐỒ LỚPDANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINHSTTHọ và tênNghề nghiệpĐịa chỉ (Điện thoại)Nhiệm vụDANH SÁCH CÁN BỘ LỚPTTHọ và tênNan/nữDân tộcNhiệm vụHỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂNTTHọ và tênNan/nữDân tộcHoàn cảnhDANH SÁCH HỌC SINH CẦN QUAN TÂMSTTHọ và tênNam/nữCần quan tâmDANH SÁCH HỌC SINH CHIA THEO TỔTổ 1STTHọ và tên học tròNhiệm vụ được giao trong lớpGhi chúTổ 2STTHọ và tên học tròNhiệm vụ được giao trong lớpGhi chúTổ 3STTHọ và tên học tròNhiệm vụ được giao trong lớpGhi chúKẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM LỚPNĂM HỌC 2020 – 2021I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH1. Tổng số học trò:- Tổng số học trò: Nam: nữ:: dân tộc: nữ dân tộc:- Con thương binh, liệt sĩ: con hộ nghèo: Khuyết tật:2. Độ tuổi:- Học trò đúng độ tuổi: tỷ lệ- Học trò lớn hơn 1 tuổi: tỷ lệ- Học trò lớn hơn 2 tuổi: tỷ lệ3. Những thuận tiện, khó khăn:a. Thuận lợi:- Nhìn chung hạ tầng đãđược xây dựng khang trang sạch đẹp hơn, học trò ngày càng tiến bộ rỗ rệt về ý thức học tập, sách vở đồ dùng tương đối đầy đủ, ăn mặc sạch sẽ ngăn nắp chập hành tốt nội quy quy chế của lớp, của trường đề ra.- Sự quan tâm, chỉ huy sát sao của Ban giám hiệu nhà trường; trình độ chuyên môn nghiệp vụ thầy cô giáo vững vàng; tận tâm và có trách nhiệm trong công việc.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})- Phụ huynh học trò rất quan tâm tới việc học tập, tạo mọi điều kiện cho con em mình học tập.- Phần lớn các em chăm ngoan, kết đoàn, giúp sức nhau trong học tập và trong cuộc sống………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….b. Khó khăn:- Kinh tế gia đình một số em còn hạn hẹp nên việc quan tâm tới các em học tập còn hạn chế.- Trong lớp còn có học trò thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo.- Ngoài ra có một số gia đình học trò chưa thật sự quan tâm tới việc học tập của con em mình dẫn tới những trắc trở cho thầy cô giáo……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….I. NỘI DUNG KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM LỚP1. Duy trì sĩ số- Duy trì sĩ số …../……- Duy trì việc đi học đều và đúng giờ.- Hoàn thành chương trình lớp học:- Lớp đạt danh hiệu:- Học trò xuất sắc:- Học trò tiêu biểu:- Khen thưởng đột xuất:2. Nhiệm vụ và giải pháp- Thường xuyên thăm hỏi, động viên gia đình học trò; đặc trưng là các em có hoàn cảnh khó khăn hơn các bạn.- Khích lệ các em học trò tiếp thu nhanh, động viên các em tiếp thu chưa nhanh; giúpcác em hòa đồng với các bạn.3. Chất lượng giáo dục toàn diện3.1. Giáo dục phẩm chất và năng lực cá nhân3.1.1. Mục tiêu- Thực hiện tốt các nội quy, quy định của trường, lớp, Đội và giáo dục các em theo “5 điều Bác Hồ dạy”.- Xây dựng cho các em một số thói quen và hành vi đạo đức: vâng lời ông bà, bố mẹ và những người trên; biết chào hỏi, giao tiếp lịch sự, văn minh; kết đoàn giúp sức nhau trong học tập, ko nói tục, chửi bậy, ko gây sự đánh nhau.- Giáo dục các em tham gia giao thông an toàn, xây dựng môi trường Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn – Thân thiện.3.1.2. Nhiệm vụ và giải pháp- Giáo dục hành vi đạo đức cho học trò thông qua các tiết dạy trên lớp.- Thái độ, lời nói của thầy cô giáo nhẹ nhõm, động viên khuyến khích học trò một cách kịp thời.- Quan tâm san sớt giúp sức những học trò có hoàn cảnh đặc trưng.- Tăng cường “Kỉ cương, tình thương, trách nhiệm” trong giáo dục học trò. Kiên quyết chống hành vi thô bạo với học trò.- Coi trọng nêu gương tốt, những việc làm tốt của học trò.- Thường xuyên liên kết với phụ huynh học trò để cùng giáo dục các em.- Liên kết tốt với mọi lực lượng giáo dục ngoài xã hội để tăng cường giáo dục đạo đức cho học trò.2.2. Các môn học và hoạt động giáo dục2.2.1. Mục tiêuMôn học và Hoạt động giáo dụcHoàn thành tốtHoàn thànhChưa hoàn thànhSố lượngTỉ lệSố lượngTỉ lệSố lượngTỉ lệTiếng ViệtToánĐạo đứcTự nhiên và xã hộiHoạt động trải nghiệmÂm nhạcMĩ thuậtGiáo dục thể chấtTiếng anh2.2.2. Các phẩm chất, năng lực:- Phẩm chất:Mức đạt đượcYêu nướcNhân áiChăm chỉTrung thựcTrách nhiệmTốtĐạtCần cố gắng- Năng lực:Mức đạt đượcNăng lực chungNăng lực đặc thùTự chủ và tự họcGiao tiếp và hợp tácGicửa ải quyết vấn đề và thông minhNgôn ngữTính toánKhoa họcCông nghệTin họcThẩm mỹThể chấtTốtĐạtCần nỗ lực(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})3. Các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp3.1. Mục tiêu- Thực hiện tốt các quy định, kế hoạch của nhà trường, của Đoàn Đội.- Tạo ko khí vui tươi, phấn khởi trong các tiết hoạt động tập thể.3.2. Nhiệm vụ và giải pháp- Xây dựng và thực hiện kế hoạch HĐNGLL theo kế hoạch của nhà trường. Trong tháng 8, 9 dạy an toàn giao thông cho học trò.- Tổ chức tốt tuyên truyền trong học trò về thực hiện ATGT, quyền và phận sự trẻ em, tăng cường vòng tay bè bạn.- Thực hiện tốt múa hát tập thể sân trường, thể dục nhịp điệu- Tổ chức tốt các hoạt động trải nghiệm4. Thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua; 4.1. Mục tiêu- Thực hiện tốt, có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua do các ngành phát động.4.2. Nhiệm vụ và giải pháp- Thường xuyên tuyên truyền để học trò, phụ huynh học trò hiểu được mục tiêu, nội dung, ý nghĩa của các cuộc vận động, các phong trào thi đua.- Kêu gọi, phối hợp với học trò và phụ huynh học trò để phối hợp thực hiện sao cho đạt hiệu quả…….>>> Tải file để tham khảo toàn thể Sổ chủ nhiệm lớp 1

[rule_2_plain]

#Sổ #chủ #nhiệm #lớp #theo #Thông #tư #Mẫu #sổ #chủ #nhiệm #mới #nhất


  • Tổng hợp: Thư Viện Hỏi Đáp
  • Nguồn: https://download.vn/so-chu-nhiem-lop-1-20458

Trang chủ: tmdl.edu.vn
Danh mục bài: Tổng hợp

Lương Sinh

Lương Sinh là một tác giả đầy nhiệt huyết trong lĩnh vực giáo dục, ngoại ngữ và kiến thức. Với hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành, cô đã tích lũy được rất nhiều kiến thức và kỹ năng quan trọng. Với tình yêu với ngôn ngữ và mong muốn chia sẻ kiến thức, Lương Sinh đã quyết định sáng lập blog tmdl.edu.vn. Trang web này không chỉ là nơi chia sẻ những kinh nghiệm và kiến thức cá nhân của cô, mà còn là một nguồn thông tin hữu ích cho những người quan tâm đến giáo dục, kiến thức và ngoại ngữ. Đặc biệt là tiếng Anh và tiếng Trung Quốc.
Back to top button